Zgłoszenie od sąsiada – duży wydatek czeka na Ciebie! [23.07.2023]

Konsumpcja tytoniu czy innych substancji na balkonie może prowadzić do grzywien, jeśli sąsiedzi uznają to za uciążliwe, zarówno z powodu odórów, jak i hałasu. Kary mogą sięgnąć nawet 500 złotych.

Fot. Kraków w Pigułce

Jeżeli lokator wyrzuca na zewnątrz resztki papierosów, wówczas mogą być stosowane regulacje z art. 75. § 1 Kodeksu Wykroczeń:

„Kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.

W Polsce zazwyczaj samo palenie na balkonie nie jest sankcjonowane, chyba że jest to źródłem niedogodności dla innych mieszkańców.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]