Niewiarygodna nowa regulacja: brak działania może kosztować seniorów utratę dokumentów [24.07.2023]

Unia Europejska zamierza zastosować nowe ograniczenia w celu zredukowania ilości wypadków drogowych z udziałem osób w starszym wieku, co może oznaczać pozbawienie ich prawa do prowadzenia pojazdów.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Chociaż z danych policyjnych wynika, że kierowcy powyżej 60. roku życia rzadko są sprawcami wypadków, to Unia Europejska nieoczekiwanie koncentruje swoje wysiłki na tej grupie demograficznej.

Statystyki pokazują, że wskaźnik sprawców wypadków wśród osób w wieku powyżej 60 lat to 3,49 na 10 tysięcy, podczas gdy wskaźnik dla grupy wiekowej 18-24 to aż 13,77. Decyzje Unii Europejskiej oparte na tych danych mogą budzić zdziwienie.

Planowane regulacje obejmują wymóg odnawiania prawa jazdy co pięć lat dla kierowców, którzy ukończyli 70 lat. Po tym czasie będą musieli oni przystąpić do testów sprawdzających ich zdolności do prowadzenia pojazdów. Jeśli wyniki testów będą budziły wątpliwości, prawo jazdy może zostać im odebrane. UE nie określa jednak, jakie testy i badania będą wymagane, pozostawiając to do decyzji indywidualnych państw członkowskich.

Reforma ma też oddziaływać na pozostałych kierowców. Prawo jazdy miałoby być ważne przez 15 lat, a na terenie całej Unii Europejskiej ma przybrać formę cyfrową, co ułatwi jego odnawianie.

Podobne regulacje są już stosowane w innych krajach

W kilku krajach Unii Europejskiej już obowiązują podobne regulacje:

Niemcy: W Niemczech kierowcy powyżej 70. roku życia muszą regularnie poddawać się badaniom sprawdzającym ich zdolności do prowadzenia pojazdów. Kontrola medyczna i test psychotechniczny są wymagane co 3 lata. Francja: We Francji również obowiązuje system sprawdzania zdolności do prowadzenia pojazdów dla kierowców seniorów. Co 2 lata muszą oni dostarczyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające ich zdolności d

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]