Ostrzeżenie: 5000 złotych kary za niewłaściwe zachowanie! [24.07.2023]

Osoby, które starają się utrzymać swoje trawniki w dobrym stanie, z pewnością pragną, aby teren ten wyglądał doskonale, zwłaszcza w okresie wiosennym i letnim, kiedy roślinność jest najbardziej bujna. W tym celu często sięgają po kosiarki do trawy. Niemniej jednak, istnieją sytuacje, w których naruszając pewne zasady, możemy zostać ukarani wysoką grzywną do 5000 złotych.

Fot. Kraków w Pigułce

Choć w Polsce nie ma jednoznacznych przepisów zakazujących bezpośrednio koszenia trawy, istnieją pewne okoliczności, które wiążą się z ryzykiem otrzymania surowych kar. Kluczowym czynnikiem jest tutaj czas, w którym podejmujemy to działanie.

Warto mieć świadomość, że niektóre działania mogą być uciążliwe dla naszego otoczenia. Na przykład, koszenie trawnika nad ranem lub późnym wieczorem może zakłócać spokój sąsiedztwa. Dlatego ważne jest, aby pamiętać o odpowiednich porach dnia, w których wykonujemy tę czynność.

W niektórych miejscowościach obowiązują lokalne przepisy, które określają godziny, w których dozwolone są hałaśliwe prace domowe lub ogrodowe. Ich celem jest ograniczenie hałasu, zwłaszcza w godzinach nocnych. Dlatego warto zapoznać się dokładnie z obowiązującymi przepisami na danym obszarze, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

W wielu przypadkach bezpiecznym okresem na koszenie trawnika jest czas między 8:00 a 22:00, jednak zawsze zaleca się sprawdzenie lokalnych regulacji. Pamiętajmy, że szanowanie spokoju nocnego i dobro naszych sąsiadów są równie ważne, jak dbanie o nasz własny trawnik.

Kary za naruszenie tych przepisów wynikają z Kodeksu Wykroczeń, a artykuł 51 stanowi:

§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Gdy hałasy są wyjątkowo uciążliwe kara może wynosić aż do 5000 złotych.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]