Rozpoczęto kontrole! Możliwa sankcja do 10 000 zł! [24.07.2023]

Zaczęto przeprowadzać kontrole pracowników firm wodno-kanalizacyjnych. Naruszenie prawa może skutkować karą do 10 tys. zł.

Fot. Shutterstock

Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do jej podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej, o ile taka istnieje. Gdy sieć kanalizacyjna nie jest dostępna, konieczne jest założenie szamba oraz zawarcie umowy na usuwanie odpadów. Brak takiej umowy może skutkować nałożeniem grzywny. Ale to nie koniec obowiązków.

Właściciel nieruchomości musi także właściwie zagospodarować wody opadowe i roztopowe. Oznacza to, że jeśli woda jest zbierana na nieruchomości za pomocą rynien, musi być ona odpowiednio odprowadzona. Istnieje wiele sposobów na osiągnięcie tego celu. Często wykorzystuje się do tego celu przydomowe oczyszczalnie ścieków lub zbiorniki deszczowe. Jednak kierowanie wód do miejskiej kanalizacji jest surowo zakazane, ponieważ może prowadzić do powodzi i innych problemów.

Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 2028 z póź. zm.) brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.

Za niezastosowanie się do tego przepisu grożą surowe kary finansowe, nawet do 10 tys. zł. Pracownicy kanalizacji przeprowadzają kontrolę i sprawdzają w jaki sposób wody opadowe są odprowadzane. Kontroli można spodziewać się w każdym czasie, szczególnie teraz, gdy opady i burze mogą być intensywne.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]