Czas inspekcji nadszedł! Kto znajduje się na celowniku kontrolerów i co grozi? [25.07.2023]

Inspekcje mające na celu weryfikację uprawnienia do otrzymania dodatku węglowego są obecnie w toku. „Rzeczpospolita” informuje, że osoby, które świadomie podały nieprawdziwe dane lub próbowały oszukać system w celu uzyskania dodatku, mogą być karane od pół roku do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Jak informuje „Rzeczpospolita”, przedstawiciele lokalnych władz odpowiedzialnych za realizację tych kontroli już odwiedzają domy, które złożyły wnioski o dodatek węglowy lub grzewczy. Ich zadaniem jest potwierdzenie prawidłowości informacji podanych w dokumentach złożonych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), zwłaszcza odnośnie liczby i rodzaju używanych źródeł ogrzewania, rodzajów spalanych paliw oraz ich zastosowania. Kontrole te są pod egidą lokalnych samorządów.

Dodatek jest przewidziany dla domów, które korzystają z kotła na paliwo stałe, kominka, pieca kaflowego, ogrzewacza powietrza, pieca kuchennego, kuchni węglowej czy pieca kaflowego jako podstawowego źródła ogrzewania, zasilanych węglem, brykietem czy peletem z co najmniej 85% zawartością węgla kamiennego.

Nie są stosowane kryteria dochodowe, co oznacza, że dodatek może być przyznany również tym gospodarstwom, które już dokonały zakupu węgla. Konieczne jest jedynie zgłoszenie lub zarejestrowanie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, wnioski o dodatek węglowy można było składać w określonych jednostkach samorządowych. Termin składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego minął 30 listopada 2022 roku.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]