Czy jesteś uprawniony do dodatkowego dochodu co miesiąc? [25.07.2023]

Dodatkowe środki na rzecz wychowania dzieci w rodzinach z trójką lub więcej pociech. Miesięczny dodatek do zasiłku rodzinnego dla tych rodzin wynosi 95,00 zł na dziecko.

Fot. Shutterstock

Takie wsparcie finansowe przysługuje na rzecz trzeciego i każdego kolejnego dziecka, które spełnia warunki do otrzymania zasiłku rodzinnego.

Uprawnienie do otrzymywania dodatku na rzecz wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, faktycznemu opiekunowi (osoba, która sprawuje realną opiekę nad dzieckiem i złożyła wniosek do sądu rodzinnego o adopcję) lub prawnej opiece nad dzieckiem.

Rodzina wielodzietna jest to rodzina posiadająca co najmniej trzy dzieci. Definicje tego, co stanowi „rodzinę wielodzietną”, różnią się w zależności od kraju i systemu prawnego. Często dla takich rodzin dostępne są specjalne programy wsparcia i ulgi podatkowe, zważywszy na zwiększone koszty utrzymania dużej rodziny.

W Polsce, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych, za rodziny wielodzietne uznaje się te, które mają na swoim utrzymaniu co najmniej trzy dzieci. Rząd Polski, podobnie jak wiele innych administracji, proponuje różnorodne formy wsparcia dla takich rodzin, mając na celu wspomóc je w pokrywaniu wyższych kosztów związanych z utrzymaniem większej liczby dzieci.

Pakiet wsparcia może zawierać różne formy pomocy, takie jak zasiłki rodzinne, ulgi podatkowe, a także zniżki na różne usługi publiczne. Na przykład, Karta Dużej Rodziny, oferowana przez rząd Polski, daje rodzinom wielodzietnym dostęp do wielu zniżek i ulg.

Należy jednak mieć na uwadze, że konkretne warunki programów wsparcia dla rodzin wielodzietnych mogą się różnić w zależności od konkretnych przepisów rządu i mogą ulegać zmianom z czasem.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]