Dochód podstawowy dla wszystkich bez względu na poziom zarobków! Bezwarunkowe wsparcie finansowe! [25.07.2023]

Najświeższy projekt może zrewolucjonizować politykę społeczną w naszym kraju. Postanowiono przetestować program, który zakłada wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego, zapewniając każdej osobie miesięcznie 1300 złotych.

Fot. Pixabay

Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP) to finansowy model społeczno-polityczny, proponujący jednakową, regulaminową sumę pieniędzy dla każdego mieszkańca, bez względu na jego sytuację ekonomiczną. Nie oczekuje się od obywatela żadnych powiązanych zobowiązań czy transferów pieniężnych. Celem BDP jest zagwarantowanie podstawowych warunków do życia bez konieczności posiadania innych źródeł dochodu czy z korzystania z pomocy socjalnej. Ten projekt ma sprostać wyzwaniom pojawiającym się wskutek automatyzacji, która może zastąpić wiele obecnych zawodów.

Decyzja o wdrożeniu tego programu już zapadła. Testowy program ma zostać uruchomiony w województwie warmińsko-mazurskim. Wszystkie potrzebne przygotowania są już za nami, teraz czekamy tylko na fundusze niezbędne do uruchomienia programu. Pierwotnie planowano rozpocząć program w marcu 2023, ale został on opóźniony z powodu wysokiej inflacji.

Podstawowym celem bezwarunkowego dochodu podstawowego jest zagwarantowanie każdemu obywatelowi wystarczających środków pieniężnych, aby mógł zaspokoić podstawowe potrzeby, takie jak jedzenie, mieszkanie, opieka medyczna i edukacja. BDP ma na celu zapewnić godziwe warunki życia dla wszystkich, eliminując ubóstwo i niedostatek.

Popierający BDP twierdzą, że wprowadzenie tego typu świadczenia może przynieść szereg korzyści dla społeczeństwa, takich jak zmniejszenie dysproporcji społecznych, poprawa poczucia stabilności finansowej, promowanie mobilności społecznej, stymulowanie przedsiębiorczości i innowacji, a także uproszczenie systemów wsparcia społecznego, co przekłada się na obniżenie kosztów administracyjnych.

Istnieje wiele odmian bezwarunkowego dochodu podstawowego, różniących się kwotą świadczenia i sposobem finansowania programu. Obecnie BDP jest stosowane w różnej formie w niektórych krajach, a w innych jest testowane w ramach eksperymentów, jednak nie jest jeszcze powszechnie stosowane na całym świecie.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]