Dramatyczna zmiana w prawie: Seniorzy ryzykują utratę dokumentów za niezastosowanie się [26.07.2023]

Unia Europejska zamierza wdrożyć nowe ograniczenia, które mogą przyczynić się do redukcji liczby wypadków drogowych wśród seniorów, co z drugiej strony może prowadzić do pozbawienia ich praw jazdy.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Chociaż dane policyjne pokazują, że kierowcy powyżej 60 roku życia są odpowiedzialni za najmniejszą ilość wypadków, Unia Europejska nieoczekiwanie koncentruje swoje działania na tej grupie.

Według statystyk, wskaźnik wypadków, za które odpowiada ta grupa wiekowa, wynosi 3,49 na 10 tysięcy osób, podczas gdy dla grupy wiekowej 18-24 lat jest to aż 13,77. Decyzja Unii Europejskiej, oparta na tych danych, może wywołać pewne zaskoczenie.

Zaproponowane działania obejmują obowiązek wymiany prawa jazdy co 5 lat dla kierowców, którzy ukończyli 70 lat. Po tym okresie będą oni zobowiązani do przystąpienia do testów sprawdzających ich zdolności do prowadzenia pojazdów. Jeżeli wyniki będą niejednoznaczne, prawo jazdy może zostać im odebrane. Unia Europejska nie ustala, jakie badania lub testy powinny być przeprowadzane, pozostawiając tę decyzję państwom członkowskim.

Dodatkowo, proponowane zmiany mają wpłynąć również na pozostałych kierowców. Prawo jazdy będzie ważne przez 15 lat i będzie miało format cyfrowy na terenie całej Unii Europejskiej, co ułatwi jego wymianę.

W niektórych krajach Unii obowiązują już podobne regulacje:

Niemcy: W Niemczech kierowcy powyżej 70. roku życia muszą regularnie przechodzić badania sprawdzające ich zdolności do prowadzenia pojazdów. Badanie medyczne i test psychotechniczny są wymagane co 3 lata. Francja: We Francji również funkcjonuje system badania zdolności do prowadzenia pojazdów dla seniorów. Kierowcy powyżej 70. roku życia muszą co 2 lata dostarczyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające ich zdolność do prowadzenia pojazdów. Włochy: Włochy wprowadziły system badania zdolności do prowadzenia pojazdów dla osób starszych. Osoby powyżej 80. roku życia muszą co 2 lata poddać się badaniu medycznemu i psychotechnicznemu.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]