Ministerstwo ogłasza program wsparcia: szansa na znaczne sumy pieniędzy [26.07.2023]

Projekty dotyczące rozwijania inteligentnej sieci elektroenergetycznej, które przyczyniają się do promocji odnawialnych źródeł energii, zwiększają efektywność przesyłu energii elektrycznej, poprawiają niezawodność dostaw energii i wspierają rozwój elektromobilności, mogą otrzymać wsparcie finansowe z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).

Fot. Kraków w Pigułce

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, ogłosiło otwarty nabór projektów do uzyskania dofinansowania w ramach działania 2.3 Infrastruktura energetyczna. W ramach tego działania, projekty związane z budową i modernizacją inteligentnej sieci elektroenergetycznej (przesył) mają możliwość otrzymania wsparcia finansowego.

Operator Systemu Przesyłowego – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (forma prawna – kod 116) może składać wnioski o dofinansowanie, które będą rozpatrywane według otwartego sposobu wyboru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na inwestycje związane z rozbudową, modernizacją lub budową infrastruktury przesyłowej o najwyższych napięciach (NN) – 220 kV, 400 kV.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]