Nowy obowiązek już za rok. Lepiej przygotować się już teraz, bo przewidziano dotkliwe

Firmy mają tylko rok na zaimplementowanie modyfikacji w swoich systemach fakturowania. W wielu przypadkach dokumenty muszą być skoordynowane z innymi rozwiązaniami. Rok jest zdecydowanie krótkim okresem na przeprowadzenie takiej transformacji. Nie powinno się zatem zwlekać, jako że same modyfikacje mogą pochłonąć sporo czasu.

Fot. Kraków w Pigułce

O Krajowym Systemie e-Faktur

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system teleinformatyczny przeznaczony do generowania, odbierania i przechowywania ustrukturyzowanych faktur. Od początku 2022 roku, Krajowy System e-Faktur jest dobrowolnym rozwiązaniem. W początkowym stadium, ustrukturyzowane faktury są jednym z dozwolonych formatów dokumentacji transakcji, obok papierowych i elektronicznych faktur.

Pierwotnie planowano, że system wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku. Teraz jednak wiadomo, że począwszy od 1 stycznia 2024 roku, fakturowanie elektroniczne w Polsce stanie się obowiązkowe.

Czym jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) pozwala na tworzenie i udostępnianie ustrukturyzowanych faktur. Początkowo, ustrukturyzowane faktury będą występować w obrocie gospodarczym jako jeden z dozwolonych formatów dokumentacji transakcji, obok faktur papierowych i obecnie używanych elektronicznych faktur.

Jaki jest format e-Faktury?

Ustrukturyzowana faktura ma format xml zgodny z logiczną strukturą e-Faktury FA(1) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP.

Jak wygenerować fakturę w KSeF?

Ustrukturyzowane faktury można wygenerować: za pomocą darmowych narzędzi dostarczonych przez Ministerstwo Finansów lub przy użyciu oprogramowania komercyjnego. Fazy implementacji KSeF Od października do grudnia 2021 roku prowadzono testy z udziałem podatników. Aby dostosować systemy informatyczne, nadal można korzystać z udostępnionego środowiska testowego KSeF. Od 1 stycznia 2022 roku, Krajowy System e-Faktur został wprowadzony jako rozwiązanie dobrowolne. Od tego czasu przedsiębiorcy mają możliwość wystawienia ustrukturyzowanych faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Co grozi za nieprzestrzeganie zasad? Mogą być nałożone kary finansowe za nie wystawienie faktury w KSeF

Ministerstwo Finansów określiło, że kara wyniesie 100% podatku zapisanego na fakturze, lub jeśli faktura nie zawiera kwoty podatku, do 18,7% łącznej kwoty należności wykazanej na fakturze. Jeżeli przedsiębiorca nie wystawi dokumentu lub zrobi to niezgodnie z określonym schematem, minimalna kara wynosi 1000 złotych.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]