Znaczący wzrost wsparcia: Ponad 3100 zł co miesiąc od lipca [26.07.2023]

Jeśli przebywasz na zasiłku chorobowym i twoje świadczenie jest w trakcie kończenia się, istnieje możliwość złożenia wniosku o świadczenie rehabilitacyjne, które od 1 lipca jest wyższe. Aby skorzystać z tej opcji, należy złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Fot. Kraków w Pigułce

Na początku, pracownik otrzymuje świadczenie chorobowe od pracodawcy przez okres 33 dni, a następnie, gdy choroba nadal trwa, może starać się o zasiłek chorobowy ZUS przez 182 dni (lub 270 dni w przypadku gruźlicy lub ciąży).

Jednakże, istnieją sytuacje, gdy pracownik potrzebuje więcej czasu na powrót do zdrowia. W takim przypadku może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne, które można otrzymywać przez dodatkowe 12 miesięcy.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, a następnie przez kolejne 9 miesięcy wynosi 75%. Wyjątkiem są kobiety w ciąży, które otrzymują 100% świadczenia. Podstawa zasiłku nie może być niższa od ustawowego wynagrodzenia pomniejszonego o około 13%. Od lipca minimalna podstawa wzrośnie z obecnych 3011,52 zł do 3106,44 zł.

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne składa się w placówce ZUS lub za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS) i powinien być uzupełniony o druk ZNp-7 oraz dokumentację lekarza orzecznika, wraz z wywiadem zawodowym z miejsca zatrudnienia. Ważne jest złożenie wniosku przed zakończeniem zasiłku chorobowego, ponieważ decyzja zostanie wydana w ciągu 60 dni.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]