Apel Skarbówki: Zgłoś paragon, który otrzymałeś!

Akcja „Weź paragon” to ogólnopolska kampania informacyjna koordynowana przez Ministerstwo Finansów w Polsce, która została rozpoczęta w 2004 roku. Głównym celem tej inicjatywy jest uświadomienie polskim konsumentom o roli paragonu fiskalnego oraz minimalizowanie negatywnych skutków związanych z nierzetelnym ewidencjonowaniem obrotów na kasach rejestrujących przez przedsiębiorców.

Fot. Kraków w Pigułce

W latach poprzednich, kampania odbywała się pod różnymi hasłami i koncentrowała się na różnych aspektach związanych z paragonami i ich roli. Przekazy kampanii obejmowały następujące kwestie:

  1. „Nie bądź jeleń, weź paragon” (2012-2014): Akcja prowadzona w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, która podkreślała korzyści płynące z przyjmowania paragonów, takie jak prawo do reklamacji, wspieranie uczciwej konkurencji, możliwość porównania cen oraz uniknięcie oszustw.
  2. „Nie daj się oszukać – Sprawdź paragon” (2015): Skupiała się na edukowaniu konsumentów o konieczności nie tylko przyjmowania paragonów, ale również ich sprawdzania. Kampania zwracała uwagę na problem paragonów niefiskalnych w branży gastronomicznej oraz na to, że wydruk potwierdzenia zapłaty kartą nie zastępuje paragonu fiskalnego.
  3. „Weź paragon ze sobą” (2016): Skoncentrowana na problemie niewydawania paragonów na stacjach paliwowych i nieprzechowywania ich przez klientów. Wskazywała na konsekwencje takiego działania, które może prowadzić do wystawiania „pustych” faktur i unikania płacenia podatków.

Kampania odbywała się na różne sposoby, w tym poprzez wykorzystanie rysunków satyrycznych autorstwa znanego artysty Andrzeja Mleczko, plakatów, spotów radiowych, reklam prasowych i działań w mediach społecznościowych. W ciągu lat do akcji dołączyły również organizacje branżowe oraz instytucje publiczne, takie jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Policja.

W 2021 roku akcja skupiła się na okresie wakacyjnym i świątecznym oraz miała zasięg regionalny. Zostały zorganizowane wydarzenia edukacyjno-informacyjne oraz prowadzona była reklama w mediach, w tym w social mediach.

Planowana jest również szerokozasięgowa kampania na najbliższe lata, która poza informacjami na temat roli paragonu będzie również promować aplikację e-Paragony, której celem jest ułatwienie konsumentom przechowywania i ewidencjonowania paragonów elektronicznie.

Wszystkie te działania mają na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat znaczenia paragonów fiskalnych, jak również zachęcenie do uczestnictwa w walce z nieuczciwymi praktykami podatkowymi i wspierania uczciwej konkurencji na rynku.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]