Gminy zaczynają wprowadzać zakazy i kary. Wszystko przez suszę [27.07.2023]

Polskie wsie od lat borykają się z różnymi wyzwaniami natury ekonomicznej i ekologicznej. Jednakże, w ostatnich latach, susza stała się plagą, która coraz bardziej doskwiera rolnikom i mieszkańcom wiejskich społeczności. Sytuacja w Gminie Świercze w powiecie pułtuskim, znajdującej się w odległości 10,5 km od Nasielska, jest niestety typowym przykładem problemów związanych z brakiem wody i suszą.

Fot. Kraków w Pigułce

Według najnowszych danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, okres od 1 maja do 30 czerwca tego roku był szczególnie dramatyczny dla 61,45 procenta polskich gmin, które zmagały się z poważnymi skutkami suszy. Gmina Świercze była jednym z obszarów, które dotknęła ta niszczycielska klęska.

Charakterystycznym obiektem w Gminie Świercze jest wieża telekomunikacyjna, ale to nie ona jest obecnie w centrum uwagi mieszkańców. To dramatyczne skutki suszy skupiają teraz całą uwagę społeczności lokalnej. Gmina ma wyraźny charakter rolniczy, a to oznacza, że większość mieszkańców jest uzależniona od plonów, które dostarczają źródło utrzymania. W związku z brakiem opadów deszczu, gospodarstwa rolne zostały dotknięte poważnymi problemami.

Chodzi o empatię i solidarność. Wysokość kary może sięgać do 5 tys. zł, ale dotychczas nikt jej nie otrzymał. Jeżeli będzie trzeba, zaczniemy od pouczenia.” – mówi wójt gminy Świerszcze cytowany przez Business Insider.

Pierwszym i najbardziej oczywistym skutkiem suszy jest znaczne obniżenie plonów. Rolnicy, którzy kładą ogromny trud i serce w swoją pracę, z niedowierzaniem patrzą na spalone przez słońce pola, które nie przyniosą spodziewanych zbiorów. To oznacza straty finansowe i ryzyko bankructwa dla wielu z nich. Mniejsze plony to także mniejsze zaopatrzenie w żywność dla społeczności wiejskiej, co może prowadzić do podwyżek cen żywności, co dodatkowo pogłębia problem ubóstwa.

Susza wpływa również na jakość wody, której jest obecnie zdecydowanie za mało dla potrzeb rolnictwa i codziennego życia mieszkańców. Już 9 czerwca władze Gminy Świercze zmuszone były wydać ostrzeżenie i wezwanie do oszczędzania wody. Oznacza to, że mieszkańcy muszą radzić sobie z ograniczeniem podstawowych codziennych czynności, takich jak kąpiel, pranie czy podlewanie ogrodu. Dla wielu z nich, które są przyzwyczajeni do wydajnego korzystania z wody, jest to olbrzymie wyzwanie.

Niestety, skutki suszy nie ograniczają się tylko do sfer ekonomicznych i codziennego życia. Przedłużający się brak deszczu wpływa także na środowisko naturalne. Ograniczenie dostępu do wody dla zwierząt i upraw prowadzi do obumierania roślin i powstawania pustynnych terenów, co ma negatywny wpływ na bioróżnorodność i ekosystemy.

Władze lokalne oraz organizacje pozarządowe starają się pomagać mieszkańcom Gminy Świercze, organizując dostarczanie wody pitnej i pomagając w zabezpieczeniu niezbędnych zasobów. Jednak sytuacja wymaga pilnych działań na szczeblu krajowym, w tym zwiększenia inwestycji w infrastrukturę wodną i wprowadzenia odpowiednich programów ochrony środowiska.

Susza nękająca polskie wsie, w tym Gminę Świercze, ma katastrofalne skutki dla mieszkańców. Zmniejszone plony, ograniczenie dostępu do wody i szkody w środowisku naturalnym to tylko niektóre z problemów, które trzeba rozwiązać. Konieczne są działania zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym, aby wspierać społeczności wiejskie w radzeniu sobie z tym wyjątkowo trudnym wyzwaniem.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]