Niedługo wygasną specjalne przepisy dla emerytów. Jeszcze można zyskać nawet 40 dodatkowych wypłat!

Na czas okresu pandemii COVID-19 wprowadzone zostały specjalne przepisy dotyczące przechodzenia na emeryturę, jednak z początkiem sierpnia przestaną one obowiązywać. To ostatnia szansa dla osób przechodzących na emeryturę

Fot. Kraków w Pigułce

Podczas pandemii koronawirusa, oraz powstałych w związku z nią ograniczeń dotyczących wychodzenia z domu, mocno utrudniono było między innymi funkcjonowanie urzędów. Jak informuje money.pl, wtedy to przestano przyjmować w nich petentów oraz proszono o składanie różnego rodzaju wniosków, wrzucając dokumenty do skrzynek.

Szczególnie ostrożne w tamtym okresie musiały być osoby starsze z uwagi na koronawirusa, w związku z tym wprowadzone zostały specjalne przepisy dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny. Jak wyjaśnia „Fakt”, dużym problemem mogło być w tamtym okresie złożenie wniosku o świadczenie emerytalne. Dla przykładu, jeżeli osoba osiągnęła wiek emerytalny w lutym 2020 roku ale nie przeszła na emeryturę, może starać się o przyznanie świadczenia od 1 marca 2020 roku. Dziennik wyjaśnia, że takim sposobem można zyskać kilkadziesiąt dodatkowych wypłat za zaległy okres.

Należy jednak się spieszyć bo czas na złożenie odpowiedniego wniosku do ZUS mija w poniedziałek, 31 lipca. Jak przekazał „Faktowi” Zakład Ubezpieczeń Społecznych, osobom, które w okresie 30 dni po ustaniu obowiązywania stanu epidemii, zgłoszą wniosek o przyznanie, ponowne ustalenie wysokości lub wypłaty emerytury lub innego świadczenia długoterminowego, prawo do świadczenia w ponownie ustalonej wysokości lub wypłata świadczenia przysługuje na ich żądanie wyrażone w formie oświadczenia (druk ERO) od dnia, w którym zostały spełnione warunki do przyznania, ponownego ustalenia wysokości lub podjęcia wypłaty świadczenia. Jednak data nie może być wcześniejsza niż 1 marca 2020 roku.

ZUS zwraca jednak uwagę, że trzeba pamiętać o dwóch aspektach. Pierwszy podaje, że otrzymanie świadczenia od, na przykład, 1 marca 2020 roku wymaga osiągnięcia wieku emerytalnego oraz rozwiązania umowy o pracę w tym czasie. Ponadto należy pamiętać, że wstecznie wyliczona emerytura może okazać się niższa.

Źródło: money.pl

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]