Przepisy zaostrzone: W Polsce to przewinienie może kosztować Cię 70 tysięcy złotych! [27.07.2023]

Kara 72 tysiące złotych. To nie jest ceną za luksusowy samochód, ale konsekwencją pewnego wykroczenia. Od pierwszego lipca kary za przewinienia uległy podwyższeniu.

Fot. Kraków w Pigułce

Za to wszystko odpowiada wzrost płacy minimalnej. Szczególnie wysokie grzywny mogą spotkać te osoby, które nie dopełnią swojego obowiązku i nie złożą deklaracji podatkowej na czas.

Od początku aktualnego roku, najniższa pensja wzrosła do 3490 zł, co jest o 480 zł więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. 1 lipca przyniósł kolejne zwiększenie płacy minimalnej o 110 zł, osiągając łącznie kwotę 3600 zł. Ogółem płace wzrosły o 19,6 proc. w porównaniu z 2022 rokiem. Ma to duży wpływ na obliczanie kar, jako że większość z nich jest wyliczana od płacy minimalnej.

Co więcej, płaca minimalna ma również znaczenie dla tego, co jest traktowane jako wykroczenie, a co jest klasyfikowane jako przestępstwo podatkowe. W poprzednim roku granica ta wynosiła 15 050 zł. Od 1 stycznia podniesiono ją do 17 450 zł, a od 1 lipca do 18 tys. zł. Oznacza to, że jeżeli twoje zobowiązania są mniejsze od tej kwoty, są one uznawane za wykroczenie, ale jeśli przekraczają ją, stają się przestępstwem.

W przypadku wykroczenia grozi Ci jedynie kara finansowa, natomiast przestępstwo podatkowe, oprócz grzywny, wiąże się z możliwością pozbawienia wolności. Od lipca 2023 grzywna może wynosić od 360 zł aż do 72 tys. zł. Dlatego opóźnienie w złożeniu zeznania podatkowego może skutkować nałożeniem na Ciebie grzywny o tej wartości. Ponadto, od 1 stycznia 2024 roku płaca minimalna ponownie ulegnie podwyższeniu, a co za tym idzie, kary będą jeszcze wyższe.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]