Ważny komunikat Banku PKO BP. Blokada części przelewów!

PKO Bank Polski wydał oficjalny komunikat w dniu 24 lipca 2023 r. w którym poinformował o znaczących zmianach dotyczących realizacji płatności do i z Rosji i Białorusi. Zgodnie z komunikatem, PKO BP zablokował wszelkie transakcje, w tym przelewy przychodzące i wychodzące we wszystkich walutach, do wybranych banków rosyjskich i białoruskich w związku z nałożonymi sankcjami.

Fot. Kraków w Pigułce

Bank poinformował również, że realizacja płatności do pozostałych banków rosyjskich, białoruskich i ukraińskich może być utrudniona. Wydaje się, że takie ograniczenia wynikają z wprowadzenia większej liczby mechanizmów kontrolnych, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji. Może to również wynikać z odrzucenia transakcji przez pośredniczące banki lub zagraniczne regulatory finansowe.

Dodatkowo, PKO BP zdecydował, że nie będzie obsługiwał przelewów przychodzących i wychodzących w rublach (RUB) z innych banków. To oznacza, że klienci banku, którzy chcieliby przelać środki w tej walucie, będą musieli szukać innej metody przekazania środków.

Decyzje te są prawdopodobnie konsekwencją trwającej sytuacji politycznej i gospodarczej pomiędzy Polską a krajami wschodnimi, jak Rosja i Białoruś. Sankcje są zwykle wprowadzane w odpowiedzi na działania, które są uznawane za szkodliwe dla bezpieczeństwa międzynarodowego, praw człowieka, lub stabilności gospodarczej.

PKO BP, jako jeden z największych banków w Polsce, ma obowiązek przestrzegać takich sankcji. Choć te zmiany mogą spowodować pewne niedogodności dla klientów, które mają interesy finansowe z Rosją, Białorusią lub Ukrainą, są one niezbędne do utrzymania stabilności finansowej banku i przestrzegania międzynarodowego prawa.

Podkreślono, że wszelkie dalsze zmiany w polityce banku zależeć będą od rozwoju sytuacji na arenie międzynarodowej. PKO BP zobowiązał się do ścisłego monitorowania sytuacji i dostosowywania swojej polityki zgodnie z ewolucją sytuacji i zaleceniami międzynarodowych regulatorów finansowych.

Klienci PKO BP, którzy są dotknięci tymi zmianami, powinni skontaktować się z bankiem, aby dowiedzieć się więcej o swoich opcjach i ewentualnych alternatywach. Bank zadeklarował gotowość do udzielania wsparcia i porad swoim klientom w tym trudnym okresie.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]