Podwyższenie popularnego świadczenia do 3100 zł. Ludzie będą zadowoleni [28.07.2023]

Gdy zdrowie nie wraca do optymalnego stanu, a twoje świadczenie chorobowe ma niedługo wygasnąć, istnieje opcja aplikowania o świadczenie rehabilitacyjne, które z dniem 1 lipca jest wyższe. Dokumenty powinny być skierowane do ZUS.

Fot. Pixabay

Pracownik jest uprawniony do otrzymywania świadczenia chorobowego od pracodawcy przez 33 dni, po czym przez kolejne 182 dni lub 270 dni w przypadku diagnozy takiej jak gruźlica czy ciąża, świadczenie wypłaca ZUS.

Czasami pracownik potrzebuje dodatkowego czasu na powrót do pełnej zdolności do pracy. W takich przypadkach możliwe jest ubieganie się o świadczenie rehabilitacyjne, które można otrzymywać przez kolejny rok.

W pierwszych trzech miesiącach, świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% kwoty zasiłku chorobowego. Następnie przez kolejne 9 miesięcy, jego wartość to 75%. Kobiety w ciąży stanowią wyjątek, otrzymując 100% świadczenia. Minimalna kwota zasiłku nie może być niższa od minimalnej płacy, pomniejszonej o około 13%. Do lipca minimalna kwota wynosiła 3011,52 zł, ale od lipca podnosi się do 3106,44 zł.

Procedura składania wniosku wymaga wypełnienia formularza ZNp-7 i dostarczenia dokumentacji medycznej oraz wywiadu zawodowego z miejsca pracy. Można to zrobić osobiście w oddziale ZUS lub za pośrednictwem PUE ZUS. Decyzja o przyznaniu świadczenia jest podejmowana w ciągu 60 dni, dlatego zaleca się złożenie dokumentów z wyprzedzeniem, zanim zasiłek chorobowy dobiegnie końca.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]