4300 zł dla pracujących Polaków. Jest data [28.07.2023]

Rząd zdecydował o realizacji kolejnych podwyżek płacy minimalnej, gwarantując co najmniej 4300 zł jako minimalne wynagrodzenie dla każdej pracującej osoby w Polsce od lipca następnego roku.

Fot. Kraków w Pigułce

Zmiany w płacy minimalnej nie będą ograniczone tylko do lipca bieżącego roku. Przewiduje się dalsze podniesienie minimalnego wynagrodzenia w styczniu 2024 roku oraz w lipcu 2024 roku.

Zatem od początku 2024 roku najniższe zarobki w Polsce wyniosą 4242 zł, a od lipca 2024 roku zwiększą się do 4300 zł. Dodatkowo, stawki godzinowe również zostaną podniesione. Od stycznia stawka godzinowa będzie wynosić 27,70 zł, a od lipca ulegnie podwyższeniu do 28,10 zł. Te modyfikacje wpłyną na życie aż 3,6 miliona pracujących Polaków.

Wpływ podwyżki płacy minimalnej na gospodarkę jest złożony i może zależeć od wielu czynników, takich jak ogólne warunki gospodarcze czy specyfika różnych sektorów gospodarki. Ekonomiści są jednak sceptyczni. Z jednej strony, wzrost płacy minimalnej może pomóc poprawić standard życia pracowników, zwłaszcza tych, którzy zarabiają najmniej. Może to przyczynić się do zmniejszenia nierówności dochodowych, ponieważ osoby o najniższych zarobkach zyskują wyższe dochody. Dodatkowo, podwyższenie płacy minimalnej może mieć stymulujący wpływ na gospodarkę, ponieważ ludzie z wyższymi dochodami zazwyczaj mają większą zdolność do wydawania pieniędzy.

Z drugiej strony, istnieją pewne potencjalne negatywne skutki podwyżki płacy minimalnej. Przedsiębiorstwa, zwłaszcza te mniejsze lub bardziej narażone na koszty, mogą być zmuszone do zwolnienia pracowników lub ograniczenia zatrudnienia, aby sprostać wyższym kosztom wynagrodzeń. Wzrost płacy minimalnej może również prowadzić do wzrostu inflacji, ponieważ firmy mogą przenosić dodatkowe koszty płac na konsumentów w postaci wyższych cen. Szczególnie dotkliwe mogą być skutki dla małych firm, które mają mniej elastyczności budżetowej i mogą być najbardziej narażone na skutki podwyżki płacy minimalnej.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]