Kontrole w Polsce. Olbrzymie kary. Można nawet trafić do więzienia [28.07.2023]

Aktualnie przeprowadzane są kontrole mające na celu weryfikację prawidłowości przyznania dodatku węglowego. Zgodnie z danymi, które „Rzeczpospolita” zdobyła, osoby, które celowo podały błędne dane lub próbowały oszukać system aby zdobyć dodatek, mogą zmierzyć się z konsekwencjami prawnymi – karą od pół roku do nawet ośmiu lat pozbawienia wolności.

Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Jak informuje „Rzeczpospolita”, oddelegowani przez lokalne władze inspektorzy już zaczęli odwiedzać domy, które ubiegały się o dodatek węglowy lub ogrzewczy.

Ich obowiązkiem jest potwierdzenie, że informacje zawarte w dokumentach zgłoszonych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) są prawidłowe, z naciskiem na liczbę i rodzaj wykorzystywanych systemów ogrzewania oraz spalanych paliw, a także ich użycie. Inspekcje są prowadzone przez samorządy lokalne.

Dodatek przysługuje domom, które używają kotła na paliwo stałe, kominka, pieca kaflowego, ogrzewacza powietrza, trzonu kuchennego, piecokuchni, kuchni węglowej lub pieca kaflowego jako głównego źródła ogrzewania, które są zasilane węglem, brykietem lub peletem zawierającym minimum 85% węgla kamiennego.

Kwestia dochodów nie była brana pod uwagę w propozycji, co oznacza, że dodatek może być przyznany również tym domom, które już nabyły węgiel. Warunkiem jest rejestracja lub zgłoszenie systemu ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Aplikacje o dodatek węglowy można było składać w określonych jednostkach samorządowych, tak jak to było w przypadku dodatku osłonowego. Ostateczny termin na złożenie wniosków o wypłatę dodatku węglowego upłynął 30 listopada 2022 roku.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]