Pensja dla wszystkich, nawet bezrobotnych! Gwarantowany Dochód Podstawowy w Polsce [28.07.2023]

Najnowsze przedsięwzięcie znacząco wpłynie na politykę społeczną w naszym kraju. Zdecydowano o przetestowaniu programu pilotażowego wprowadzającego bezwarunkowy dochód podstawowy, zapewniający każdej osobie miesięcznie 1300 złotych.

Fot. Pixabay

Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP) to model finansów publicznych i polityki społecznej, który proponuje jednolitą, prawnie gwarantowaną sumę pieniędzy dla każdej osoby, niezależnie od jej statusu ekonomicznego. Nie wymaga od obywatela jakichkolwiek świadczeń zwrotnych czy transferów płatniczych. Celem BDP jest zapewnienie minimalnych standardów życia bez potrzeby posiadania innych źródeł dochodu czy korzystania z wsparcia socjalnego. Ta inicjatywa ma stanowić odpowiedź na wyzwania wynikające z automatyzacji, która ma potencjał zastąpić wiele rodzajów pracy wykonywanej przez ludzi.

Podjęto już decyzję o zastosowaniu tego rozwiązania. Test pilotażowy ma zostać przeprowadzony w województwie warmińsko-mazurskim. Wszystkie potrzebne kroki przygotowawcze zostały już podjęte, a teraz oczekuje się jedynie na środki finansowe potrzebne do uruchomienia programu. Początkowo program miał rozpocząć działanie w marcu 2023, ale został odłożony z powodu wysokiej inflacji.

Kluczowym założeniem bezwarunkowego dochodu podstawowego jest zapewnienie każdemu obywatelowi wystarczającej ilości pieniędzy, aby pokryć podstawowe potrzeby, takie jak żywność, mieszkanie, opieka zdrowotna i edukacja. Celem BDP jest zagwarantowanie godnego standardu życia dla wszystkich, eliminując przeszkody związane z ubóstwem i niedostatkiem.

Zwolennicy BDP twierdzą, że wdrożenie takiego świadczenia może przynieść społeczeństwu wiele korzyści, takich jak zmniejszenie nierówności społecznych, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa finansowego, promowanie mobilności społecznej, motywowanie do przedsiębiorczości i innowacji, a także uproszczenie systemów pomocy społecznej, co prowadzi do obniżenia kosztów administracyjnych.

Istnieje wiele odmian bezwarunkowego dochodu podstawowego, różniących się wysokością świadczenia i sposobem finansowania programu. Obecnie BDP jest stosowane w różnych formach w niektórych krajach i jest eksperymentalnie testowane w innych, jednak nie ma jeszcze powszechnego zastosowania na skalę globalną.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]