Wsparcie Finansowe dla Wymienionych Grup: 5,500 zł [28.07.2023]

Ostatnio zwiększono kwotę specjalnej emerytury dla osób stuletnich, która teraz wynosi 5 540,25 zł. Wcześniej było to 4 944,79 zł.

Fot. Pixabay

Dodatkowe świadczenie towarzyszy „standardowej” emeryturze i przysługuje osobom, które osiągnęły wiek stu lat.

Warto zaznaczyć, że ta specjalna emerytura nie jest waloryzowana, co oznacza, że beneficjenci otrzymują ją w stałej wysokości przez całe życie. Na przykład, jeśli emeryt osiągnął wiek stu lat w styczniu, otrzymuje 4,9 tys. złotych w ramach tego świadczenia.

Według portalu businessinsider.com.pl, od marca bieżącego roku specjalne emerytury otrzymywało 2,85 tys. osób, z czego 2,4 tys. stanowiły kobiety.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]