ZUS Wpłacił Duże Sumy na Konta Polaków: Czas na Wizytę w Banku [30.07.2023]

ZUS przekazuje nauczycielom świadczenia rekompensacyjne, które w średniej wypłacane są w wysokości 3600 zł. Są jednak określone kryteria, które muszą być spełnione, aby je otrzymać.

Fot. Kraków w Pigułce

Te świadczenia są odpowiednikiem emerytur pomostowych dla nauczycieli.

Aby mieć prawo do nich, nauczyciel musi mieć co najmniej 30-letni staż pracy, w tym minimum 20 lat na stanowisku nauczycielskim. Istnieją również wymagania wiekowe: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

Interia zwraca uwagę na dodatkowy warunek: nauczyciele, którzy otrzymują świadczenia rekompensacyjne, nie mogą pracować w przedszkolach, szkołach czy ośrodkach. Ale możliwe jest podjęcie pracy w klasach przygotowawczych dla uczniów z Ukrainy.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]