Bez ostrzeżenia: Kontrole w domach z wysokimi karą do 10 000 zł! [29.07.2023]

Ruszyły inspekcje pracowników służb wodociągowych. Za naruszenie zasad grozi grzywna do 10 tys. zł.

Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Aktualne przepisy wymagają od właściciela nieruchomości podłączenia jej do miejskiego systemu kanalizacji, jeżeli jest to możliwe. Gdy brakuje takiego połączenia, niezbędne jest wyposażenie domu w szambo i zawarcie umowy na odbiór odpadów. Niepodpisanie takiego dokumentu może wiązać się z nałożeniem kary pieniężnej. Ale to nie koniec obowiązków.

Właściciel nieruchomości ma też za zadanie odpowiednie zarządzanie wodami opadowymi i topniejącym śniegiem. Innymi słowy, gdy woda gromadzi się na nieruchomości, np. za pomocą rynien, powinna być ona odpowiednio odprowadzana. Istnieje wiele sposobów na to, jak to osiągnąć, z których popularne są małe oczyszczalnie ścieków przydomowe czy zbiorniki na deszczówkę. Natomiast wprowadzanie wód do miejskiej kanalizacji jest ściśle zakazane, gdyż może to prowadzić do podtopień i innych problemów.

Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 2028 z póź. zm.) brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.

Za niezastosowanie się do tego przepisu grożą surowe kary finansowe, nawet do 10 tys. zł. Pracownicy kanalizacji przeprowadzają kontrolę i sprawdzają w jaki sposób wody opadowe są odprowadzane. Kontroli można spodziewać się w każdym czasie, szczególnie teraz, gdy opady i burze mogą być intensywne.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]