Natychmiastowy donos po otrzymaniu nietypowego paragonu [29.07.2023]

Od 2004 roku, Ministerstwo Finansów prowadzi ogólnopolską akcję informacyjną o nazwie „Weź paragon”. Celem tej inicjatywy jest edukacja i uświadamianie konsumentów na temat roli paragonów fiskalnych oraz minimalizowanie negatywnych skutków związanych z brakiem lub podejrzanymi paragonami po zakupach. Kampania ma na celu zachęcenie Polaków do świadomego odbierania i przechowywania paragonów, aby zapewnić sobie prawo do reklamacji, wspierać uczciwą konkurencję, porównywać ceny, unikać oszustw oraz zmniejszyć szarą strefę.

Fot. Kraków w Pigułce

W różnych latach akcja przybrała różne hasła i skupiała się na różnych aspektach związanych z problemem nierzetelnego ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących przez przedsiębiorców. Przykładowe hasła akcji to „Nie bądź jeleń, weź paragon”, „Nie daj się oszukać – Sprawdź paragon” oraz „Weź paragon ze sobą”.

Ważnym elementem akcji są rysunki satyryczne Andrzeja Mleczki, który swoją charakterystyczną kreską i dowcipem wnosił wysoką jakość artystyczną i edukacyjną do kampanii. Dodatkowo, akcja wykorzystywała różne kanały komunikacji, takie jak plakaty, banery internetowe, reklamy radiowe i działania w mediach społecznościowych, aby dotrzeć do jak najszerszej grupy społeczeństwa.

W kolejnych latach akcji skupiano się na różnych aspektach związanych z paragonami, m.in. na zwalczaniu zjawiska paragonów niefiskalnych w branży gastronomicznej, które mogły prowadzić do unikania płacenia podatków.

Kampanie nie tylko podkreślały ważność otrzymywania i przechowywania paragonów, ale również zachęcały do sprawdzania ich autentyczności i niepozostawiania ich na miejscu zakupu, szczególnie na stacjach paliwowych, aby uniknąć wystawiania fałszywych faktur. Współpracowano także z różnymi organizacjami branżowymi oraz służbami, aby skutecznie dotrzeć do konsumentów i przedsiębiorców.

W międzyczasie, rozwijano technologie, a w 2021 roku akcja skupiła się na promowaniu aplikacji e-Paragony, która ma na celu ułatwienie i uproszczenie procesu przechowywania paragonów elektronicznie.

Plany na przyszłość zakładają kontynuację akcji z naciskiem na szerokozasięgową kampanię, która nie tylko będzie informować o roli paragonu fiskalnego, ale także wprowadzi w temat aplikacji e-Paragony. Dzięki temu konsumentom i przedsiębiorcom ułatwione będzie przestrzeganie obowiązku odbierania paragonów i prowadzenia rzetelnej ewidencji obrotów.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]