Sprawdź, czy kwalifikujesz się do otrzymania dodatkowych pieniędzy co miesiąc [29.07.2023]

Dodatkowe środki na wychowanie dzieci w rodzinach z trzema lub więcej pociechami wynoszą 95,00 zł na miesiąc.

Fot. Pixabay / Kraków w Pigułce

Prawo do otrzymania takiego dodatku mają trzecie i kolejne dzieci spełniające warunki do otrzymania zasiłku rodzinnego.

Dodatkowe środki na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej mogą być przyznane matce lub ojcu, rzeczywistemu opiekunowi dziecka (osoba, która faktycznie dba o dziecko i wystąpiła z wnioskiem o adopcję) lub prawnemu opiekunowi dziecka.

Definicja rodziny wielodzietnej obejmuje rodziny mające trzy lub więcej dzieci. Definicje te mogą się różnić w zależności od kraju i systemu prawnego. Często dla takich rodzin przewidziane są specjalne programy wsparcia i ulgi podatkowe, ponieważ koszty związane z utrzymaniem większej liczby dzieci są wyższe.

W Polsce, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, za rodziny wielodzietne uznaje się te, które mają co najmniej trzy dzieci. Polski rząd, podobnie jak wiele innych, oferuje różnorodne formy pomocy dla rodzin wielodzietnych, aby sprostać wyższym kosztom związanym z wychowywaniem większej liczby dzieci.

Programy pomocowe mogą obejmować różne formy wsparcia, takie jak zasiłki rodzinne, ulgi podatkowe, a także zniżki na różne usługi publiczne. Przykładowo, Karta Dużej Rodziny dostępna w Polsce, daje rodzinom z trzema lub więcej dziećmi dostęp do wielu zniżek i ulg.

Jednakże warto podkreślić, że konkretna forma wsparcia dla rodzin wielodzietnych może zależeć od bieżącej polityki rządowej i może ulegać zmianom.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]