Drugiej szansy nie będzie! To ostatnia okazja, by zapłacić mniej w ZUS

Osoby, które pragną skorzystać z odroczenia terminu płatności składek lub ich rozłożenia na raty zgodnie z dotychczasowymi zasadami, muszą złożyć wniosek niezwłocznie. Po 1 sierpnia nie będą już obowiązywać przepisy związane z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych, które wcześniej umożliwiały wyjątki od zasad ogólnych.

Fot. Kraków w Pigułce

Przepisy związane z tzw. ustawą covidową pozostają w mocy jeszcze przez 30 dni, dlatego płatnicy składek, którzy chcą skorzystać z rozłożenia zaległości w ZUS na raty lub odroczenia terminu płatności, mają możliwość złożenia wniosku do ostatniej chwili i skorzystania z uprawnień przewidzianych przez przepisy covidowe. Po zakończeniu okresu zagrożenia epidemicznego ZUS ponownie będzie naliczać opłatę prolongacyjną.

Jednak dla składek, które zostały rozłożone na raty, nie będą naliczane odsetki za zwłokę od następnego dnia po złożeniu wniosku o udzielenie tych ulg. W przypadku rozłożenia należności na raty lub odroczenia terminu, ZUS ustala opłatę prolongacyjną, która z reguły wynosi 50% potencjalnych odsetek, więc jest ona niższa.

W ustawie covidowej określono, że dla odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r., na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub w ciągu 30 dni po ich odwołaniu, nie nalicza się opłaty prolongacyjnej. Oznacza to, że 31 lipca jest ostatnim dniem, w którym można złożyć wniosek o rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu i uniknąć opłaty prolongacyjnej. Po upływie tego terminu, zawarcie umowy na podstawie późniejszego wniosku będzie wiązało się z koniecznością zapłacenia opłaty prolongacyjnej.

Dodatkowo, zgodnie z ustawą o Covid-19, wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek (RDO) można złożyć do Zakładu w ciągu 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. To oznacza, że płatnik, który opłacił pełną składkę za dany miesiąc, będzie mógł złożyć wniosek RDO najpóźniej do 31 lipca 2023 r.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]