Polskie finanse pod lupą: Kontrole Skarbówki na szeroką skalę! [30.07.2023]

Przepisy są modyfikowane w celu umożliwienia dokładnej weryfikacji każdej firmy i przedsiębiorcy przez Urzędy Skarbowe, bez konieczności kontroli na miejscu. Nowe zasady wpłyną także na użytkowników platform handlowych, takich jak Allegro, OLX czy Vinted.

Fot. Pixabay

Obecnie, kontrole skarbowe przeprowadzane są selektywnie.

Rozpoczynają się od otrzymania przez podatnika zawiadomienia, w którym podane są szczegóły kontroli. Kontroler skarbowy następnie przegląda dokumenty podatnika, takie jak księgi rachunkowe, deklaracje podatkowe i inne materiały. W razie potrzeby może przeprowadzić wywiady z pracownikami. Po zakończeniu przeglądu, kontroler ocenia zgodność działania podatnika z przepisami podatkowymi. Jeśli stwierdzone zostaną jakiekolwiek nieprawidłowości, przygotowany zostaje raport końcowy, który może skutkować korektami podatkowymi lub karą finansową. Podatnik ma prawo do zapoznania się z wynikami kontroli i do złożenia odpowiedzi na nie. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania obowiązków podatkowych, kontroler skarbowy podejmuje odpowiednie działania, które mogą obejmować odzyskanie należnych podatków i dalsze działania prawne.

Kontrolerzy mają również uprawnienie do przeglądania kont bankowych podatników, co ułatwia audyty. Jednak od środka następnego roku, niewielu podatników będzie w stanie uniknąć takiej weryfikacji.

Wprowadzany jest nowy system – Krajowy System e-Faktur (KSeF), który zacznie działać od 1 lipca 2024 roku. To narzędzie informatyczne na poziomie ogólnokrajowym, które umożliwi tworzenie, archiwizowanie i przesyłanie faktur elektronicznych. Ma to na celu zwiększenie efektywności analizy i weryfikacji przez organy podatkowe, utrudniając przestępcom działania nieuczciwe.

Jednak KSeF wymaga specjalistycznego oprogramowania, a nieprawidłowości na fakturach mogą skutkować sankcjami nakładanymi przez urząd skarbowy. Sankcje te mogą być surowe, na przykład kary w wysokości 100% wartości podatku z faktury lub 18,7% całkowitej wartości faktury.

Eksperci ostrzegają, że istnieje ryzyko nałożenia kar na przedsiębiorców za techniczne błędy, które mogą uniemożliwić prawidłowe wystawienie faktury lub spowodować jej błędne wystawienie. Firmy takie jak Volvo Polska i Amerykańska Izba Handlowa wyrażają obawy związane z potencjalnymi obciążeniami, jakie system może nałożyć na przedsiębiorców.

Prowadząc sprzedaż na platformach takich jak Allegro, Vinted czy OLX, trzeba będzie być przygotowanym na audyt. Nowe przepisy wymagają od platform e-commerce rejestracji i raportowania sprzedawców, którzy osiągnęli określony próg liczby transakcji lub wartości sprzedaży. Jest to wynikiem wprowadzenia dyrektywy DAC7, którą Polska jest zobowiązana wdrożyć. W praktyce oznacza to, że sprzedawcy, którzy prowadzą sprzedaż na dużą skalę, będą musieli zarejestrować działalność gospodarczą i odprowadzać podatki od swoich dochodów.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]