ZUS wydaje ważne oświadczenie dotyczące 14. emerytury

Czternasta emerytura będzie przyznawana automatycznie, bez konieczności składania wniosków. ZUS i inne organy rentowe będą wypłacać to świadczenie z urzędu razem z emeryturą lub rentą, tak samo jak świadczenie główne. Kwota czternastej emerytury wyniesie co najmniej 1588,44 zł brutto, czyli tyle, ile aktualnie minimalna emerytura.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Osoby otrzymujące świadczenie główne między 2900 zł a 4438,44 zł otrzymają zmniejszoną czternastkę zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Na przykład dla osoby otrzymującej rentę w wysokości 3200 zł, czternasta emerytura wyniesie 1288,44 zł.

Aby otrzymać czternastkę, nie trzeba składać żadnych wniosków. ZUS i inne organy rentowe będą przyznawać i wypłacać to świadczenie z urzędu. Czternastka zostanie wypłacona wraz z emeryturą i rentą w taki sam sposób jak  świadczenie główne (przelewem lub przekazem gotówkowym).

Termin wypłaty zostanie podany w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy.

Czternastka w pełnej wysokości wyniesie co najmniej 1588,44 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi obecnie minimalna emerytura.

– W przypadku osób ze świadczeniem głównym między 2900 zł a 4438,44 zł czternastka zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Na przykład do renty w wysokości 3200 zł będzie przysługiwać czternastka wynosząca 1288,44 zł – wyjaśnia prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.” – czytamy w komunikacie ZUS.

Aby spełnić warunki do otrzymania czternastej emerytury, minimalna wysokość tego świadczenia musi wynosić co najmniej 50 zł.

Czternasta emerytura będzie wolna od potrąceń, takich jak zajęcia komornicze, oraz nie będzie wliczana do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenie 500+ dla osób niesamodzielnych. Z czternastej emerytury zostaną pobrane jedynie składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Osoby, których wypłata świadczenia głównego będzie zawieszona w dniu ustalania prawa do czternastej emerytury, np. ze względu na przekroczenie limitów dorobkowych do renty, nie otrzymają tego dodatkowego świadczenia.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]