3600 zł z ZUS. Jeżeli czekaliście na przelew, sprawdźcie konto [01.08.2023]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął proces wypłaty świadczeń kompensacyjnych, z których średnia kwota wynosi około 3600 zł. Wypłata jednak jest związana z konkretnymi kryteriami.

Fot. Shutterstock

Świadczenia kompensacyjne pełnią rolę emerytur pomostowych, jednak są one szczegółowo związane z profesją pedagogiczną. Są to więc świadczenia przedemerytalne.

Jakie są wymagania?

Do zakwalifikowania się do otrzymania tego typu świadczenia, nauczyciel musi posiadać 30-letni staż pracy, w tym co najmniej 20 lat w roli nauczyciela. Jest też wymóg wiekowy – dla kobiet wynosi on co najmniej 55 lat, natomiast dla mężczyzn – 60 lat.

Istnieje jeszcze jeden kluczowy warunek. Według informacji przekazanych przez Interia, nauczyciele pragnący skorzystać ze świadczeń nie będą mogli dalej pracować w przedszkolu, szkole czy ośrodku. Mają jednak możliwość podjęcia zatrudnienia w klasach przygotowawczych dla uczniów z Ukrainy.

Trzeba złożyć dokumenty

Jeżeli kwalifikujesz się do uzyskania świadczenia, złóż do ZUS następujące dokumenty

  • wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (ENSK)  – znajdziesz go na naszej stronie lub w każdej placówce ZUS,
  • informację dotyczącą Twoich okresów składkowych i nieskładkowych,
  • dokumenty potwierdzające okres wykonywania pracy nauczycielskiej,
  • dokumenty, które potwierdzają Twoje okresy, m.in.: pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego, nauki w szkole wyższej,
  • dokumenty, które potwierdzają Twoje wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 r.

Dokumenty złóż najwcześniej 30 dni przed:

  • dniem, w którym spełnisz warunki do uzyskania świadczenia;
  • dniem, w którym zamierzasz przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Jeżeli złożysz wniosek wcześniej, wydamy decyzję o odmowie prawa do świadczenia. Wskażemy, których warunków nie spełniasz.

Jeżeli złożysz wniosek później, to prawo do świadczenia kompensacyjnego ustalimy Ci od miesiąca złożenia wniosku.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]