400 złotych dla ucznia! Kto może otrzymać te pieniędze?

Rozpoczynając nowy rok szkolny wiąże się z wieloma wydatkami dla uczniów i ich rodzin. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, władze państwowe wprowadziły program wsparcia finansowego dla uczniów na wyprawkę na rok szkolny 2023/2024. Program ten obejmuje dwie formy świadczeń: Program Dobry Start oraz dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. W sumie uczniowie mogą otrzymać łącznie 400 zł wsparcia na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nauki.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Program Dobry Start na rok szkolny 2023/2024

Program Dobry Start pozostaje na niezmienionym poziomie w roku szkolnym 2023/2024. Każdy uprawniony uczeń otrzyma wsparcie w wysokości 300 złotych. Świadczenie to jest przeznaczone na sfinansowanie zakupu niezbędnych artykułów szkolnych, takich jak podręczniki, zeszyty, długopisy czy inne przybory szkolne. Program Dobry Start ma na celu ułatwienie uczniom i ich rodzinom przygotowania się do nowego roku szkolnego oraz zmniejszenie obciążenia związanego z kosztami edukacji.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024

Drugie świadczenie w ramach wsparcia finansowego na wyprawkę to dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Wysokość tego dodatku wynosi 100 złotych i przysługuje tylko tym rodzinom, które otrzymują zasiłek rodzinny. Jest to wsparcie jednorazowe, które ma pomóc w pokryciu dodatkowych wydatków związanych z rozpoczęciem nauki, takich jak np. zakup ubrań szkolnych czy obuwia.

Terminy składania wniosków

Aby otrzymać wspomniane świadczenia, uczniowie oraz ich rodziny muszą złożyć odpowiednie wnioski w odpowiednim terminie. Program Dobry Start nie wymaga oddzielnego wniosku – świadczenie to zostanie automatycznie wypłacone na podstawie danych uzyskanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Natomiast w przypadku dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, termin składania wniosków jest bardzo ważny. Wniosek ten musi zostać złożony do 31 października 2023 roku. Należy zatem pamiętać, że zaniedbanie tego terminu może skutkować brakiem przyznania świadczenia.

Podsumowanie

Wsparcie finansowe na wyprawkę na rok szkolny 2023/2024 ma na celu złagodzenie obciążeń finansowych dla uczniów i ich rodzin związanych z rozpoczęciem nauki. Dzięki Programowi Dobry Start oraz dodatkowi z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, uczniowie mają szansę na otrzymanie łącznej kwoty 400 złotych. To istotne wsparcie, które pozwoli na lepszy start w nowym roku szkolnym, zachęcając do aktywnego uczestnictwa w edukacji i osiągania lepszych wyników naukowych.

Dla rodzin, które otrzymują zasiłek rodzinny, szczególnie ważne jest składanie wniosków o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w odpowiednim terminie, tj. do 31 października 2023 r., aby uniknąć utraty tego dodatkowego wsparcia. Warto pamiętać, że edukacja jest inwestycją w przyszłość, dlatego rządowe wsparcie finansowe na wyprawkę może odciążyć rodziny i sprawić, że nauka będzie bardziej dostępna dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich sytuacji materialnej.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]