Wzrost płacy minimalnej już w wykazie prac rządu

W rządowym wykazie prac legislacyjnych znalazła się zapowiedź projektu dotycząca tzw. „700 plus dla pracujących”. Zmiany mają wejść w życie w 2024 roku.

Fot. Kraków w Pigułce

Rząd, jak zapowiedział tak robi. Podwyżka płacy minimalnej potocznie nazwana 700 plus znalazła się w wykazie prac legislacyjnych.

Tyle będą teraz zarabiali Polacy

Od 1 lipca płaca minimalna wzrosła do 3600 zł brutto. W przyszłym roku podwyżki będą dwie. Najpierw w styczniu, do 4270,60 zł, a późnej również w lipcu. Po tej ostatniej zmianie najniższa pensja będzie wynosiła 4300 zł brutto, czyli o 700 zł więcej niż przed zmianami wprowadzonymi w 2023 roku.

Wzrośnie również Stawka godzinowa. 1 stycznia do 27,7 zł brutto, a od 1 lipca do 28,1 zł brutto.

„W terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia na forum Rady Dialogu Społecznego wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. W związku z powyższym Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokości w drodze rozporządzenia – w terminie do dnia 15 września br.”  – czytamy w opisie projektu.

Zmiany mają dotknąć ponad 3 mln osób.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]