Polska pod lupą Skarbówki: masowe kontrole w całym kraju [02.08.2023]

Zmiany przepisów mają na celu usprawnienie procesu weryfikacji firm i przedsiębiorców przez Urzędy Skarbowe bez konieczności przeprowadzania kontroli na miejscu. Wprowadzane nowe zasady mają również wpływ na użytkowników platform handlowych, takich jak Allegro, OLX czy Vinted.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Od teraz, Urzędy Skarbowe przeprowadzały audyty na zasadzie wyboru. Kontrolerzy mieli prawo do przeglądania kont bankowych podatników, co ułatwiało audyty. Jednak od środka następnego roku, niewielu podatników będzie w stanie uniknąć przeprowadzenia takiej weryfikacji.

Wprowadzany jest nowy system, Krajowy System e-Faktur (KSeF), który ma na celu zwiększenie szczelności systemu podatkowego. Od 1 lipca 2024 r., ten narzędzie IT o zasięgu ogólnokrajowym pozwoli na tworzenie, archiwizowanie i przesyłanie faktur elektronicznych. Dzięki temu, organy podatkowe będą miały możliwość skuteczniejszej analizy i weryfikacji, co utrudni przestępczość i nadużycia.

Jednak, aby korzystać z KSeF, konieczne będzie posiadanie specjalistycznego oprogramowania, a wszelkie nieprawidłowości na fakturach mogą skutkować sankcjami nakładanymi przez urząd skarbowy. Przewiduje się również surowe kary za wystawianie faktur poza systemem.

Urzędnicy z informacjami od platform

Wprowadzone przepisy nakładają także na platformy e-commerce, takie jak Allegro, Vinted, czy OLX, obowiązek rejestracji i raportowania sprzedawców, którzy przekroczyli określony próg liczby transakcji lub wartości sprzedaży. Wprowadzenie dyrektywy DAC7 wymaga od Polski tego kroku. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż na dużą skalę na tych platformach powinni zarejestrować działalność gospodarczą i odprowadzać odpowiednie podatki od swoich dochodów.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, sprzedawcy, którzy zawarli mniej niż 30 transakcji w roku lub których łączna wartość sprzedaży nie przekroczyła 2 tys. euro, nie muszą zgłaszać swojej działalności ani raportować dochodów.

Co grozi za przekroczenie limitu?

Osoby, które przekroczą limit zapewne otrzymają korespondencje z Urzędu Skarbowego. Takie listy były już wysyłane. Urząd informuje w nich, że wie, że prowadzisz sprzedaż bez odprowadzanie podatków i prosi Cię o wyjaśnienie. List ten powinniśmy potraktować bardzo poważnie i niezwłocznie odpowiedzieć.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]