GIS wycofuje popularne płatki wycofane ze sprzedaży. Spożycie może stanowić ryzyko

Państwowa Inspekcja Sanitarna wydała ostrzeżenie dla konsumentów płatków Lubella, po tym jak testy wykazały zawartość niebezpiecznie wysokiego poziomu akryloamidu. Według ocen ryzyka przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, płatki te mogą stanowić podwyższone ryzyko dla zdrowia konsumentów.

Fot. GIS

Fot. GIS

Akryloamid – Co To Jest?

Akryloamid to substancja chemiczna, która może powstawać w niektórych produktach spożywczych podczas procesów wysokiej temperatury, takich jak pieczenie czy smażenie. Często jest obecny w żywności zawierającej skrobię, takiej jak ziemniaki i produkty zbożowe. W dużych ilościach, akryloamid jest potencjalnie toksyczny i może zwiększać ryzyko rozwoju niektórych form raka.

Szczegóły Produktu

Produkt, który podlega ostrzeżeniu, to płatki żytnie Lubella o wadze 500 g. Szczególnie dotyczy to produktów z datami minimalnej trwałości 25.11.2023 (numer partii L211253LG) i 26.11.2023 (numer partii L211263LG). Producentem płatków jest firma MW Food Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach.

Działania Podjęte przez Przedsiębiorców i Organizacje Kontrolne

MW Food Sp. z o.o. podjęła decyzję o wycofaniu z obrotu wskazanych partii płatków. Wszyscy odbiorcy zostali poinformowani o zaistniałej sytuacji i o potrzebie wycofania produktu.

Firma jednocześnie podkreśla, że akryloamid powstaje podczas obróbki termicznej i jest spożywany codziennie przez ludzi na całym świecie. „Dla akryloamidu nie ustanowiono dotychczas najwyższych dopuszczalnych poziomów” – przekazał producent.

Organy urzędowej kontroli żywności, jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, monitorują proces wycofywania produktu z obrotu.

Zalecenia dla Konsumentów

Nie należy spożywać partii wyrobów określonych w ostrzeżeniu. Jeżeli masz w domu którykolwiek z tych produktów, powinieneś go niezwłocznie zwrócić w punkcie zakupu. Odbiorcy zostali wezwani do zaprzestania sprzedaży produktu.

Celem tego ostrzeżenia jest zapewnienie, że konsumenci są świadomi potencjalnego zagrożenia i podjąć kroki, aby zminimalizować ryzyko. Bezpieczeństwo konsumenta jest priorytetem dla wszystkich organów kontrolnych żywności i producentów.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]