Powiadomienia od Urzędu Skarbowego: Szybka akcja wymagana

Nazywane „listami behawioralnymi” korespondencje, które wysyłane są przez Urzędy Skarbowe do wybranych podmiotów, stanowią swoisty apel do przestrzegania przepisów podatkowych. Zawarte w nich są informacje, które sugerują, że Urząd jest świadom ewentualnej nielegalnej działalności odbiorców, obejmującej unikanie opłacania należnych podatków.

Fot. Shutterstock

Treść tych listów zwraca uwagę adresatów na fakt, że Urząd ma wiedzę na temat ich potencjalnej działalności, a także prosi o odpowiedź, która powinna zawierać wyjaśnienia dotyczące przedstawionych zarzutów. Reakcja na taką korespondencję powinna nastąpić natychmiast, gdyż brak odpowiedzi może prowadzić do kontroli, a jak wiadomo, unikanie płacenia podatków wiąże się z poważnymi konsekwencjami.

Urząd Skarbowy zdobywa informacje o potencjalnie nielegalnych praktykach dzięki monitorowaniu aktywności w sieci, przeglądając między innymi platformy społecznościowe i aukcyjne. Następnie sprawdza, czy zgłoszone przez użytkowników informacje są zgodne z rejestracją firm. Jeżeli wszystko się zgadza, sprawa jest zakończona. Jeżeli nie – Urząd prowadzi dalsze dochodzenie.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez „Rzeczpospolitą”, zadanie organów podatkowych ułatwi nowa ustawa. Dokument ten zobowiązuje platformy e-commerce, takie jak Allegro, Vinted czy OLX, do zgłaszania informacji o podatnikach, którzy prowadzą na nich intensywną sprzedaż. Gdy roczna wartość transakcji przekroczy 2 000 euro lub gdy zostanie przeprowadzonych co najmniej 30 takich transakcji, platforma zacznie zbierać dane o użytkowniku. Pierwsze skutki wprowadzenia tej ustawy powinny być zauważalne na początku następnego roku.

Jak mogę uniknąć audytu podatkowego?

Choć nie ma gwarancji, że unikniesz audytu podatkowego, są pewne kroki, które możesz podjąć, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo jego przeprowadzenia. Oto kilka zaleceń:

  1. Dokładność i terminowość: Zawsze składaj swoje zeznania podatkowe prawidłowo i na czas. Unikaj błędów, takich jak niezgodności w danych, błędy matematyczne czy pominięcie jakichkolwiek informacji. Każdy błąd może zwrócić na Ciebie uwagę urzędu podatkowego.
  2. Uczciwość: Deklaruj wszystkie swoje dochody, niezależnie od tego, czy pochodzą z umowy o pracę, działalności na własny rachunek, wynajmu nieruchomości czy inwestycji. Ukrywanie dochodów jest poważnym przestępstwem i zdecydowanie zwiększa szansę na audyt.
  3. Uważaj na odliczenia: Zgłaszanie nadmiernej ilości odliczeń lub odliczeń, które wydają się nieproporcjonalne do twojego dochodu, może zwrócić na ciebie uwagę urzędu podatkowego. Upewnij się, że kwalifikujesz się do odliczeń, które zgłaszasz, i że masz dokumentację na ich poparcie.
  4. Skonsultuj się z profesjonalistą: Jeśli masz skomplikowaną sytuację podatkową, rozważ skorzystanie z usług profesjonalnego doradcy podatkowego. Może on pomóc Ci zrozumieć i przestrzegać przepisów podatkowych, co może zredukować ryzyko audytu.
  5. Zachowaj dokumentację: Zachowaj wszelkie dokumenty, które mogą być potrzebne do potwierdzenia informacji zawartych w zeznaniu podatkowym. Jeśli zostaniesz poddany audytowi, te dokumenty będą niezbędne.

Pamiętaj, że nawet jeśli przestrzegasz wszystkich tych zasad, nadal możesz zostać wybrany do audytu podatkowego, ponieważ niektóre audyty są przeprowadzane losowo. W każdym przypadku, jeśli jesteś uczciwy i dokładny w swoich zeznaniach podatkowych, nie powinieneś się obawiać audytu.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]