Do 1300 zł Wsparcia: Nowe Świadczenie dla Dużej Grupy Beneficjentów [04.08.2023]

Projekt ustawy dotyczący nowego świadczenia pomocowego zdobył aprobatę Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu, co oznacza, że pomoc ta może wkrótce trafić do osób w potrzebie. Przewiduje się, że kwota świadczenia może sięgać do 1300 zł miesięcznie, ale ta wartość może ulec zmianie w trakcie procedury legislacyjnej.

Fot. Shutterstock

Grupę beneficjentów, którzy będą uprawnieni do otrzymania tego świadczenia, określa rządowy projekt ustawy. Osoby niepełnosprawne, które wymagają wsparcia społeczności, zostały zidentyfikowane jako odbiorcy tej pomocy. Szczegółowe kryteria kwalifikacji do świadczenia zostaną zdefiniowane w przepisach wykonawczych.

Kwota świadczenia, które będzie przyznawane, będzie zależna od wysokości renty socjalnej. W 2023 roku, po uwzględnieniu waloryzacji, renta socjalna wynosi 1588,44 zł brutto miesięcznie. Proponowane świadczenie będzie wahało się od połowy tej kwoty do maksymalnie dwukrotności renty socjalnej, w zależności od stopnia potrzeby wsparcia.

Decyzje o poziomie potrzeby wsparcia będą podejmowane przez regionalne zespoły decydujące o niepełnosprawności, na podstawie wniosków składanych przez osoby niepełnosprawne. Osoby, które uzyskają ocenę określającą poziom wsparcia na co najmniej 70 punktów lub co najmniej 1 punkt (dla dzieci do lat 3), będą uprawnione do otrzymania świadczenia.

Ustawa przewiduje także, że w nadchodzących latach grupy osób niepełnosprawnych będą miały prawo do świadczenia na podstawie liczby punktów przyznanych za poziom potrzeby wsparcia. Priorytet w otrzymaniu świadczenia będą miały osoby z największą ilością punktów, począwszy od 2024 roku.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]