Jak wygląda minimalne wynagrodzenie w 2024? Szczegóły na temat płacy miesięcznej i godzinowej [04.08.2023]

1 sierpnia został opublikowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów dotyczący minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na 2024 rok. Przewiduje on dwie podwyżki: jedną na początku roku i drugą w połowie roku.

Fot. Kraków w Pigułce

Wzrost minimalnego wynagrodzenia

Według projektu rozporządzenia, wynagrodzenie minimalne za pracę w 2024 roku ma ulec podwyżce dwukrotnie. W dniu 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie ma wynieść 4242 zł brutto. Ta kwota ma wzrosnąć do 4300 zł brutto od 1 lipca 2024 r. Przewidziane zmiany są kontynuacją polityki rządu zwiększania minimalnego wynagrodzenia w celu poprawy warunków życia pracowników.

Podniesienie minimalnej stawki godzinowej

Również stawka godzinowa za pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej ma podnieść się dwukrotnie w ciągu 2024 roku. Na początku roku, od 1 stycznia, minimalna stawka godzinowa wyniesie 27,70 zł brutto. Od 1 lipca ta kwota ma wzrosnąć do 28,10 zł brutto.

To znacząca zmiana dla osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, które często są korzystniejsze dla pracodawców, ale nie zawsze dają pracownikom adekwatne wynagrodzenie.

Skutki zmian

Te dwukrotne podwyżki minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku będą miały znaczny wpływ na pracowników zarabiających najmniej. Te zmiany zwiększą ich dochody i pomogą w zwiększeniu ich standardu życia.

Równocześnie, podwyżki te będą miały wpływ na koszty pracy dla pracodawców. Będzie to miało konsekwencje dla biznesów, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą mieć trudności w pokryciu tych dodatkowych kosztów.

Rząd zaznacza, że te podwyżki są częścią długoterminowej strategii polegającej na zwiększaniu płac minimalnych w celu poprawy warunków życia pracowników. Jednak ważne jest, aby te podwyżki były wprowadzane w sposób zrównoważony, aby nie doprowadzić do niezamierzonych skutków negatywnych dla gospodarki.

Projekt rozporządzenia jest teraz przedmiotem konsultacji społecznych, które mają na celu zebranie opinii na temat proponowanych zmian. Po zakończeniu konsultacji, ostateczne decyzje zostaną podjęte przez Radę Ministrów.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]