Nowość w ZUS. Dotknie m.in. uczniów, emerytów i żołnierzy!

Od 5 sierpnia 2023 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 3 lipca 2023 r., wprowadzające istotne zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany te będą miały wpływ na różne grupy społeczne, w tym uczniów, emerytów, żołnierzy oraz inne kategorie ubezpieczonych.

Fot. Kraków w Pigułce

Nowe kody tytułu ubezpieczenia

Wprowadzone zostają dwie nowe kategorie kodów tytułów ubezpieczenia, które obejmują:

  • 09 42 – dotyczący osób, które nie pobierają zasiłku przedemerytalnego ani świadczenia przedemerytalnego z określonych przyczyn i nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.
  • 18 23 – dotyczący studentów, doktorantów, absolwentów oraz osób odbywających kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do nauki w języku polskim na terenie Polski.

Zmienione opisy kodów tytułów ubezpieczenia

Również zmieniono opisy dla istniejących kodów tytułów ubezpieczenia, które obowiązują dla grup takich jak:

  • Żołnierze (11 10).
  • Studenci i doktoranci (18 11, 18 12).
  • Dzieci, uczniowie i absolwenci (21 10).
  • Kombatanci i osoby represjonowane (22 10).
  • Emeryci i renciści zamieszkali w Polsce i poza nią (25 10, 25 11).

Obowiązek stosowania nowych kodów

Nowe i zmienione kody tytułu ubezpieczenia mają obowiązek stosowania przez płatników składek w dokumentach przekazywanych do ZUS począwszy od 5 sierpnia 2023 r. W przypadku dokumentów za okresy przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, stosuje się kody obowiązujące w tych okresach.

Podsumowanie

Wprowadzone zmiany są istotne dla różnych grup społecznych, w tym uczniów, emerytów, i żołnierzy, i wymagają od płatników składek dostosowania się do nowych regulacji. Wydaje się, że zmiany te mają na celu usprawnienie systemu ubezpieczeń społecznych oraz dostosowanie go do bieżących potrzeb społeczeństwa. Wszyscy zainteresowani powinni zapoznać się z nowymi przepisami i odpowiednio je zastosować w celu zapewnienia zgodności z prawem.


  1. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2023 r. wprowadzające nowe kody tytułów ubezpieczenia oraz modyfikacje w opisach niektórych z nich.
Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]