Minimalne zarobki w 2024 roku: Ile zarobimy miesięcznie, ile za godzinę? [05.08.2023]

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów, opublikowanym 1 sierpnia, w 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych doświadczy dwóch kluczowych zmian. Nowe regulacje będą wprowadzane w dwóch terminach: na początku roku – 1 stycznia oraz w jego połowie – 1 lipca. Jakie konkretnie kwoty mają zostać wprowadzone?

Fot. Kraków w Pigułce

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku

Plan rządu dotyczący minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku wygląda następująco:

  • Od 1 stycznia 2024 r., minimalne wynagrodzenie za pracę ma wzrosnąć do 4242 zł brutto.
  • Od 1 lipca 2024 r., planowane jest kolejne podwyższenie do kwoty 4300 zł brutto.

Te zmiany są częścią długofalowej strategii rządu, mającej na celu poprawę warunków życia i pracy Polaków, zwłaszcza tych zarabiających najmniej. Podniesienie minimalnego wynagrodzenia jest zwykle działaniem, które pomaga w walce z ubóstwem i zapewnia pracownikom godziwe wynagrodzenie za ich pracę.

Minimalna stawka godzinowa w 2024 roku

Kiedy mówimy o minimalnej stawce godzinowej dla umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych, rząd również planuje wprowadzić dwie różne kwoty w ciągu 2024 roku:

  • Od 1 stycznia 2024 r., minimalna stawka godzinowa ma wynieść 27,70 zł brutto.
  • Od 1 lipca 2024 r., stawka ta ma wzrosnąć do 28,10 zł brutto.

Również w tym przypadku, podniesienie minimalnej stawki godzinowej ma na celu zapewnienie, że osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych są godziwie wynagradzane za swoją pracę. To ważne, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę osób pracujących na takich umowach.

Wprowadzenie tych zmian ma bezpośredni wpływ na tysiące Polaków i polskich rodzin. Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu oraz minimalnej stawce godzinowej mogą przyczynić się do poprawy sytuacji ekonomicznej wielu osób, szczególnie tych, które aktualnie zarabiają najmniej. W miarę jak zbliża się 2024 rok, warto śledzić te plany i zrozumieć, jak mogą one wpłynąć na naszą codzienną sytuację finansową.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]