Niespodziewany zastrzyk gotówki: Kto ma szansę na otrzymanie 600 złotych? [05.08.2023]

Dodatek aktywizacyjny to świadczenie, dostępne dla zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy bezrobotnych, którzy spełniają pewne kryteria. Jeśli masz prawo do zasiłku i podjąłeś dobrowolnie pracę zarobkową lub zostałeś skierowany przez urząd pracy do pracy na niepełny etat z wynagrodzeniem niższym od minimalnego, możesz ubiegać się o ten dodatek.

Fot. Kraków w Pigułce

Wysokość dodatku aktywizacyjnego zależy od twojej sytuacji. Jeśli jesteś bezrobotny i podjąłeś pracę dobrowolnie, otrzymasz go przez połowę okresu, na jaki przysługiwałby ci zasiłek, ale nie więcej niż 50% zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli podjąłeś pracę na skierowanie urzędu pracy, otrzymasz dodatek przez cały okres, na jaki przysługiwałby ci zasiłek, ale w wysokości różnicy między minimalnym wynagrodzeniem a twoim obecnym wynagrodzeniem, nie przekraczającej 50% zasiłku dla bezrobotnych.

Aby skorzystać z tego wsparcia, musisz złożyć wniosek w swoim urzędzie pracy, w którym jesteś zarejestrowany jako bezrobotny, i dostarczyć dokument potwierdzający podjęcie pracy zarobkowej.

Warto pamiętać, że nie będziesz uprawniony do dodatku aktywizacyjnego w kilku sytuacjach, m.in. jeśli podjąłeś pracę w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych lub dla pracodawcy, u którego wcześniej byłeś zatrudniony lub dla którego pracowałeś przed zarejestrowaniem się jako bezrobotny. Dodatkowo, jeśli pracujesz za granicą, w firmie zagranicznej lub jesteś na urlopie bezpłatnym, również nie spełniasz warunków do otrzymania tego świadczenia.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]