Nowe regulacje ZUS: Uczniowie, emeryci i żołnierze ze zmianami! [05.08.2023]

W dniu 3 lipca 2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało rozporządzenie wprowadzające nowe kody tytułów ubezpieczenia oraz zmiany w opisach niektórych z nich. Nowe regulacje wejdą w życie 5 sierpnia 2023 r. i będą miały wpływ na różne grupy społeczne, w tym uczniów, emerytów i żołnierzy.

Fot. Kraków w Pigułce

Podstawową zmianą jest wprowadzenie nowych kodów tytułów ubezpieczenia. Kod 09 42 będzie dotyczył osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, a także osób, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Kod 18 23 dotyczyć będzie studentów lub doktorantów, którzy odbywają kształcenie w Polsce, absolwentów odbywających w kraju obowiązkowy staż oraz osób odbywających kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim.

Zmienione opisy kodów tytułów ubezpieczenia wpłyną na takie grupy, jak żołnierze niezawodowi w służbie czynnej oraz żołnierze odbywający zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia (kod 11 10), studenci lub doktoranci, których nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne (kod 18 11), oraz doktoranci podlegający ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (kod 18 12).

Wprowadzone zmiany wpłyną również na dzieci, uczniów, absolwentów odbywających obowiązkowy staż oraz osoby odbywające kurs języka polskiego lub kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim (kod 21 10), kombatantów, osób represjonowanych albo działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych (kod 22 10), emerytów lub rencistów (kody 25 10 i 25 11).

Płatnicy składek zobowiązani są stosować nowe kody w przekazywanych do ZUS dokumentach począwszy od 5 sierpnia 2023 r. W przypadku dokumentów ubezpieczonych, które są przekazywane do ZUS za okresy przed wejściem w życie nowego rozporządzenia, stosuje się kody tytułu ubezpieczenia obowiązujące w tych okresach.

Zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej mają na celu ułatwienie procesu identyfikacji różnych grup ubezpieczonych. Nowe kody pomogą również w ulepszaniu procesów administracyjnych i sprawozdawczych w ZUS. Jednocześnie, dla osób ubezpieczonych wprowadzenie nowych kodów nie powinno spowodować żadnych dodatkowych obciążeń ani nie będzie wymagało od nich dodatkowych działań.

Wszyscy ubezpieczeni powinni jednak śledzić komunikaty ZUS na temat tych zmian, aby zapewnić sobie bieżącą świadomość ich statusu ubezpieczeniowego.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]