Pierwszy kraj ogranicza najmłodszym dostęp do smartfona. Zakaz Internetu po 22 i tylko dwie godziny dziennie [05.08.2023]

Chiny wprowadzają jako pierwszy kraj na świecie regulacje prawne mające na celu ograniczenie dostępu młodzieży do smartfonów. Rząd chiński jest zdania, że korzystanie z tego rodzaju technologii powinno być restrykcyjne dla młodszych użytkowników ze względu na potencjalnie szkodliwy wpływ. Mimo to, rodzice będą mieli możliwość regulowania czasu spędzanego przez swoje dzieci przed ekranami smartfonów. Czy podobne działania mogą nastąpić w Polsce?

Fot. Pixabay / Kraków w Pigułce

Cyberspace Administration of China (CAC), główny organ regulacyjny Internetu w Chinach, przedstawił projekt nowego prawa mającego na celu znaczące zaostrzenie dostępu nieletnich do smartfonów.

Zgodnie z proponowanymi zmianami, osoby poniżej 18 roku życia będą podlegały następującym ograniczeniom:

  • Brak dostępu do sieci na smartfonach pomiędzy godziną 22:00 a 6:00.
  • Młodzież między 16 a 18 rokiem życia będzie miała prawo korzystać ze smartfona maksymalnie dwie godziny dziennie.
  • Dzieci poniżej 16 roku życia będą miały prawo korzystać z telefonu maksymalnie godzinę dziennie.
  • Najmłodsi, czyli dzieci poniżej 8 roku życia, będą mogły korzystać z telefonu nie więcej niż osiem minut dziennie, choć niektóre źródła podają limit 40 minut.

Zgodnie z zaleceniem CAC, dostawcy usług internetowych i urządzeń mają obowiązek wprowadzić te ograniczenia. Proponuje się wdrożenie „trybu dla nieletnich” na smartfonach oraz zastosowanie ograniczeń w sklepach z aplikacjami. Ten tryb miałby być dostępny za pomocą przycisku uruchamiania, dedykowanego elementu interfejsu lub ustawień urządzenia.

Pomimo że prawo będzie zawierać pewne wyjątki, które pozwolą rodzicom na anulowanie limitów w określonych sytuacjach, decyzje te będą miały charakter opt-out, a nie opt-in. Oznacza to, że rodzice będą musieli aktywnie zadecydować o zniesieniu nałożonych limitów, a nie na odwrót.

Za to, nieugięte mają być limity dotyczące aplikacji. Dzieci poniżej 12 roku życia nie będą mogły instalować żadnych aplikacji bez zgody rodziców, podczas gdy użytkownicy między 12 a 16 rokiem życia będą mogli instalować tylko aplikacje podczas korzystania z „trybu dla nieletnich” lub aplikacje specjalnie stworzone dla młodszych użytkowników.

Obecnie, te propozycje są przedmiotem publicznych konsultacji, które mają zakończyć się 2 września.

Czy podobne regulacje dotyczące smartfonów mogą zagościć w Europie?

Na przestrzeni lat, kraje europejskie wielokrotnie debatowały nad możliwością wprowadzenia ograniczeń dotyczących użytkowania smartfonów przez młodzież. Większość tych inicjatyw napotykała jednak na znaczący opór ze strony społeczeństwa.

Obecnie, Polska rozważa wprowadzenie pewnych ograniczeń dotyczących używania smartfonów w środowisku szkolnym. Jednak, jak wyjaśnił Minister Przemysław Czarnek, obecne prawo nie przewiduje takiej możliwości, choć szkoły mają prawo samodzielnie wprowadzać ograniczenia w tym zakresie, zapisując je w swoim statucie.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]