Wstrzymanie wypłat przez ZUS: Wydano oficjalny komunikat, sytuacja dotyka wielu ludzi [05.08.2023]

W kontekście obywateli Ukrainy, jeżeli ich pobyt na terytorium Polski straci legalność, ZUS anuluje ich prawo do świadczenia wychowawczego. Uchodźcy, którzy opuścili Polskę choćby na jeden dzień, muszą spełnić pewne formalności po powrocie.

Fot. Kraków w Pigułce

Jeśli obywatel Ukrainy przybył do Polski z powodu działań wojennych, ma prawo do świadczenia wychowawczego. Takie przybycie musi być zarejestrowane w Straży Granicznej.

Tylko wpis do rejestru SG decyduje o legalności pobytu osoby w Polsce. Gdy legalność pobytu jest utracona, ZUS jest zobowiązany anulować prawo do świadczenia wychowawczego, opierając się na danych z tego rejestru. Dzięki temu, pomoc od państwa polskiego dociera tylko do osób uprawnionych.

ZUS ma także obowiązek zawieszenia wypłaty świadczenia wychowawczego natychmiast po wyjeździe uchodźcy z Polski. W tym przypadku, zawieszenie ma charakter tymczasowy i nie wiąże się z całkowitą utratą prawa do świadczenia wychowawczego.

Jeżeli osoba powróci do Polski w ciągu 30 dni i data powrotu zostanie zarejestrowana w rejestrze SG, nie straci legalności pobytu w Polsce, a wypłata świadczenia wychowawczego zostanie wznowiona z wyrównaniem.

Utrata legalności pobytu w przypadku powrotu do Polski bezpośrednio z Ukrainy

Ostatnio do ZUS zgłaszają się osoby, które wróciły do Polski w ciągu 30 dni od wyjazdu, ale mimo to straciły legalność pobytu, co zostało zanotowane przez SG. Te osoby prawdopodobnie nie okazały dokumentu elektronicznego diia.pl ani nie zgłosiły korzystania z ochrony czasowej podczas przekroczenia granicy. W wyniku tego, po 30 dniach od dnia wyjazdu z Polski, tracą one legalność pobytu, a w konsekwencji – prawo do świadczeń.

Aby nie stracić legalności pobytu, cudzoziemiec wracający do Polski powinien poinformować funkcjonariusza SG o swoim zamiarze powrotu do Polski w związku z korzystaniem z ochrony czasowej i okazać dokument diia.pl.

Osoba, która nie spełniła tych wymogów i straciła legalność pobytu, powinna zgłosić się do komendanta Straży Granicznej na przejściu granicznym, które przekroczyła, z prośbą o poprawienie danych w rejestrze SG i przywrócenie legalności pobytu. Takie zgłoszenie powinna przesłać e-mailem do odpowiedniej placówki granicznej. Lista adresów e-mail jest dostępna na stronie internetowej Straży Granicznej. Następnie powinna poinformować ZUS (w dowolnej placówce lub za pośrednictwem infolinii), że przesłała takie zgłoszenie.

Po otrzymaniu takiej informacji przez ZUS i potwierdzeniu, że dane w rejestrze SG są aktualne, wypłata świadczenia zostanie wznowiona z wyrównaniem za okres, za który została przywrócona legalność pobytu.

Utrata legalności pobytu w przypadku powrotu z Ukrainy do Polski przez inny kraj należący do strefy Schengen

Sytuacja wygląda nieco inaczej dla osoby, która wróciła z Ukrainy do Polski np. przez Słowację. Powinna ona najpierw zgłosić się do urzędu gminy, aby zarejestrować swój przyjazd i złożyć wniosek o przyznanie statusu UKR w rejestrze PESEL. Jest ważne, aby w wniosku wskazała dokładną datę przyjazdu do Polski oraz datę i miejsce przekroczenia zewnętrznej granicy strefy Schengen, która nie jest granicą Polski.

Na podstawie zarejestrowanego wniosku w urzędzie gminy, komendant SG zaktualizuje dane w swoim rejestrze. Dla ZUS będzie to podstawa do wznowienia wypłaty świadczenia wychowawczego wraz z wyrównaniem za okres, w którym legalność pobytu została przywrócona.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]