Wysokość popularnego świadczenia wzrosła do 3100 zł miesięcznie: co trzeba wiedzieć? [05.08.2023]

Jeżeli jesteś osobą chorującą i Twoje świadczenie z tytułu choroby dobiega końca, masz możliwość wystąpienia o świadczenie rehabilitacyjne, którego wysokość od 1 lipca jest podwyższona. Aby to zrobić, musisz złożyć odpowiednie wnioski do ZUS.

Fot. Kraków w Pigułce

Pracownik otrzymuje świadczenie chorobowe od swojego pracodawcy przez pierwsze 33 dni, po czym korzysta ze świadczenia chorobowego od ZUS przez kolejne 182 dni, lub 270 dni w sytuacji gruźlicy czy ciąży.

Czasami jednak pracownik wymaga więcej czasu na odzyskanie zdrowia. W takiej sytuacji ma możliwość ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne, które może być otrzymywane przez dodatkowy rok.

Przez pierwsze trzy miesiące świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Następnie przez kolejne 9 miesięcy kwota ta obniża się do 75%. Wyjątkiem są kobiety ciężarne, które otrzymują pełne 100% świadczenia. Minimalna podstawa zasiłku nie może być niższa od wynagrodzenia minimalnego pomniejszonego o około 13%. Do lipca minimalna podstawa wynosiła 3011,52 zł, ale od lipca podniesiono ją do 3106,44 zł.

W celu złożenia wniosku, należy wypełnić formularz ZNp-7 i dołączyć dokumentację od lekarza orzecznika wraz z wywiadem zawodowym z miejsca pracy, a potem złożyć te dokumenty w biurze ZUS lub za pośrednictwem PUE ZUS. Decyzja jest zazwyczaj wydawana w ciągu 60 dni, dlatego zaleca się złożenie dokumentów przed wygaśnięciem zasiłku chorobowego.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]