Kontroler może wejść do mieszkania bez Twojej zgody. Pod jednym warunkiem [06.08.2023]

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co się stanie, jeśli nie opłacisz abonamentu RTV? Wiele osób w Polsce próbuje ominąć ten obowiązek, ale rzadko kiedy bierze pod uwagę ryzyko spotkania z kontrolerem abonamentu. To specjaliści, którzy mogą wejść do Twojego domu i sprawdzić, czy płacisz za odbiornik. Okazuje się, że kontroler może wejść bez Twojej zgody, ale tylko w jednym przypadku.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Abonament RTV jest obowiązkiem każdego posiadacza radia lub telewizora, choć wiele osób w Polsce tego obowiązku nie spełnia.

Kontrolerzy Poczty Polskiej są odpowiedzialni za monitorowanie opłat abonamentowych. Nie są to jednak listonosze, ale specjalnie przeszkolonymi pracownicy. Choć prawo mówi, że powinniśmy wpuszczać kontrolerów do naszych domów, nie mamy takiego obowiązku. Kontroler musi wyjaśnić cel swojej wizyty zanim go wpuścimy do domu. Jeżeli tego nie zrobi, kontrola jest nieważna.

Jeżeli kontroler spełni wszystkie formalności i zdecydujemy się go wprowadzić, nie ma już odwrotu. Kontrolerzy mają prawo przeszukać każde pomieszczenie i sprawdzić, czy posiadamy odbiornik i czy płacimy za niego abonament. Nie możemy odmówić, jeżeli kontroler poprosi o nasz dowód tożsamości. Jeżeli pracownik Centrum Obsługi Finansowej zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości, możemy zapłacić wysoką karę. Kara wynosi 30 razy miesięczna stawka abonamentu. Jeżeli mamy zaległości w płatnościach za radio, zapłacimy 261 zł, a za odbiornik radiowo-telewizyjny 819 zł.

Kontrolerzy mogą odwiedzić każdego, ale najczęściej kontrolowane są firmy. Za odbiorniki w firmach trzeba płacić oddzielnie, ale wysokość kary jest taka sama, niezależnie od tego, czy jesteśmy właścicielami firmy czy nie.

Kontroler może wejść bez Twojej zgody, ale tylko w tym wypadku

Nie, kontroler abonamentu RTV nie ma prawa wejść do Twojego domu bez Twojej zgody. Kontroler ma prawo przeprowadzić kontrolę tylko wtedy, gdy właściciel lub osoba upoważniona przez właściciela zgodzi się na to i wpuszcza kontrolera do mieszkania. Jeżeli odmówisz wpuszczenia kontrolera do domu, nie ma on prawa do przeprowadzenia kontroli.

Jednak pamiętaj, że jeśli kontroler abonamentu podejrzewa, że jesteś w posiadaniu urządzeń odbierających sygnał telewizyjny lub radiowy, może złożyć doniesienie do sądu. Sąd może następnie wydać nakaz kontroli. W takim przypadku, nie będziesz miał prawa odmówić wpuszczenia kontrolera do domu.

Przy każdej kontroli, kontroler powinien przedstawić się i okazać legitymację służbową, a także wyjaśnić cel swojej wizyty. Prawo nakłada na kontrolera obowiązek wyjaśnienia Twoich praw, w tym prawa do odmowy wpuszczenia go do domu.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]