Kolejna zmiana w systemie świadczeń: teraz 3100 zł miesięcznie [07.08.2023]

Jeśli jesteś chory i korzystasz z ostatnich dni świadczenia chorobowego, możliwe jest złożenie wniosku o świadczenie rehabilitacyjne, którego kwota została podwyższona od 1 lipca. Wnioski te kierowane są do ZUS.

Fot. Pixabay

Pracownik ma prawo do 33 dni świadczenia chorobowego od pracodawcy, a później przez 182 dni lub 270 dni w przypadku ciąży lub gruźlicy, korzysta ze świadczenia chorobowego ZUS.

Jednakże, niekiedy pracownikowi potrzeba więcej czasu na powrót do zdrowia. W takiej sytuacji ma możliwość ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne, które może być wypłacane przez kolejne 12 miesięcy.

Początkowo, przez pierwsze trzy miesiące, świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy zasiłku chorobowego. Następnie, przez kolejne 9 miesięcy, kwota ta zmniejsza się do 75%. Wyjątek stanowią kobiety w ciąży, które otrzymują pełne 100% świadczenia. Minimalna podstawa zasiłku nie może być niższa od płacy minimalnej pomniejszonej o około 13%. Do lipca minimalna podstawa wynosiła 3011,52 zł, ale od lipca wzrosła do 3106,44 zł.

Aby ubiegać się o świadczenie, należy wypełnić formularz ZNp-7 i załączyć dokumentację lekarza orzecznika oraz wywiad zawodowy z miejsca pracy, a potem złożyć te dokumenty w placówce ZUS lub poprzez PUE ZUS. Decyzja zostanie podjęta w ciągu 60 dni, dlatego zaleca się złożenie dokumentów przed upływem zasiłku chorobowego.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]