Kontrole w Polsce. Masowe Działania Inspekcji dla Zabezpieczenia Ludzi i Przyrody [07.08.2023]

Po przeprowadzonym badaniu w Wałbrzychu, Inspekcja Transportu Drogowego poinformowała, że z 16 skontrolowanych autobusów miejskich i podmiejskich, aż 7 miało defekty na tyle poważne, że skonfiskowano ich dowody rejestracyjne. Dodatkowo, 4 autobusy otrzymały zakaz dalszej jazdy. Te rezultaty budzą poważne zaniepokojenie.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Inspektorzy z Dolnego Śląska dokonali badania technicznego autobusów podmiejskich w Wałbrzychu, korzystając z Mobilnej Jednostki Diagnostycznej. Intensywne działania, które miały miejsce we wtorek 4 lipca, były odpowiedzią na obawy pasażerów dotyczące stanu technicznego pojazdów. Te obawy zostały potwierdzone w trakcie inspekcji.

Z 16 zbadanych autobusów, 7 miało usterki na tyle poważne, że doprowadziło to do zatrzymania ich dowodów rejestracyjnych. W 4 przypadkach, wykryte problemy techniczne były na tyle poważne, że mogły wpływać na bezpieczeństwo pasażerów lub stanowiły potencjalne zagrożenie dla środowiska. Wszystkie te problemy zostały wykryte za pomocą dwóch Mobilnych Jednostek Diagnostycznych – urządzeń zdolnych do przeprowadzania niemal wszystkich procedur dostępnych na stacji kontroli pojazdów.

Najbardziej poważne wykryte problemy obejmowały znaczące zużycie części układu zawieszenia, zbyt duża różnica sił hamowania między kołami na tej samej osi, nieszczelności w układzie pneumatycznym (hamulcowym), wycieki płynów eksploatacyjnych, nadmierną korozję oraz pęknięcia elementów podwozia i ramy.

Inspektorzy mieli również zastrzeżenia do funkcjonowania oświetlenia zewnętrznego, oznakowania, liczby drzwi awaryjnych, mocowań foteli oraz niezgodności liczby miejsc siedzących z informacją w dowodzie rejestracyjnym. Większość z tych problemów dotyczyła autobusów obsługujących trasy podmiejskie.

W odpowiedzi na poważne zaniedbania w stanie technicznym autobusów, zostaną wszczęte 4 postępowania administracyjne na podstawie ustawy o transporcie drogowym przeciwko przewoźnikom. Te przewoźniki mogą zostać ukarane grzywnami. Dodatkowo, nałożono dwa mandaty na kierowców. Inspektorzy nie mieli zastrzeżeń do kwalifikacji kierowców ani dokumentów transportowych. Wszyscy kontrolowani kierowcy byli trzeźwi.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]