Wsparcie Finansowe: Nowe Świadczenie do 1300 zł Dla Wielu Obywateli! [07.08.2023]

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny wyraziła aprobatę dla proponowanej ustawy dotyczącej nowego rodzaju wsparcia finansowego skierowanego do osób w kryzysowych sytuacjach. Świadczenie to może wkrótce wynosić do 1300 zł miesięcznie, chociaż jego ostateczna wartość może ulec zmianie podczas procedury ustawodawczej.

Fot. Kraków w Pigułce

Rządowy projekt ustawy precyzuje kryteria, które muszą spełnić potencjalni beneficjenci. Świadczenie będzie skierowane do osób niepełnosprawnych wymagających społecznego wsparcia. Szczegółowe warunki, które muszą zostać spełnione do otrzymania świadczenia, zostaną zawarte w przepisach wykonawczych.

Kwota przyznawanego świadczenia będzie uzależniona od wysokości renty socjalnej. W 2023 roku, po uwzględnieniu waloryzacji, renta socjalna wynosi 1588,44 zł brutto na miesiąc. Nowe świadczenie będzie oscylować w granicach od połowy tej kwoty do maksymalnie dwukrotności renty socjalnej, zależnie od stopnia potrzeby wsparcia.

Stopień potrzeby wsparcia będzie oceniany przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, które będą rozpatrywały wnioski składane przez osoby niepełnosprawne. Osoby, które otrzymają ocenę co najmniej 70 punktów, lub co najmniej 1 punkt w przypadku dzieci do lat 3, będą miały prawo do otrzymania świadczenia.

Zgodnie z przepisami ustawy, w następnych latach osoby niepełnosprawne będą mogły ubiegać się o świadczenie, w zależności od liczby punktów przyznanych za stopień potrzeby wsparcia. Począwszy od 2024 roku, pierwszeństwo w otrzymywaniu świadczenia będą miały osoby z najwyższą liczbą punktów.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]