Zasady suszenia prania na balkonie: Czy wiesz, co jest dozwolone? [07.08.2023]

Kiedy tylko słońce wygląda zza chmur, a temperatura powietrza rośnie, balkony wielu polskich domów stają się naturalnymi suszarniami. Wielu z nas uwielbia zapach świeżo powietrzem wysuszonej bielizny czy pościeli. Ten zapach jest tak powszechnie lubiany, że często jest on wykorzystywany w produkcji odświeżaczy powietrza.

Fot. Pixabay

Nie da się ukryć, że wieszanie mokrych ubrań na balkonie ma swoje zalety. Ubrania schną szybko, a dodatkowo nasiąkają przyjemnym, świeżym zapachem. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że takie praktyki mogą być niezgodne z pewnymi przepisami.

Chociaż nie ma bezpośrednich prawnych ograniczeń co do wieszania mokrego prania na balkonie, często w regulaminach wspólnot mieszkaniowych pojawiają się klauzule na ten temat.

Tutaj również warto zwrócić uwagę na Art. 75. Kodeksu Wykroczeń, który mówi o „Niezachowaniu należytej ostrożności w postępowaniu z ciężkimi przedmiotami oraz płynami”. Zgodnie z tym artykułem, osoba, która „bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.

Różne wspólnoty mieszkaniowe mają różne regulacje dotyczące suszenia prania, a zasady mogą różnić się nawet między poszczególnymi budynkami. Niektóre regulacje mogą ograniczać wieszanie prania na balkonach widocznych z zewnątrz ze względu na estetykę. Warto więc sprawdzić lokalne przepisy lub zasady wspólnoty mieszkaniowej, zanim zawiesimy pranie na naszym balkonie.

Ponadto, zawsze warto pamiętać o sąsiadach. Mokre pranie mogłoby przeszkadzać, na przykład przez kapanie wody na ich balkon lub tworzenie nieprzyjemnych zapachów.

Pamiętajmy, że czasem niewielka zmiana nawyku może ułatwić nam życie i pomóc utrzymać dobre relacje z sąsiadami. Dlatego warto znać i przestrzegać zasad panujących w naszej wspólnocie mieszkaniowej.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]