Kontrolerzy pukają do drzwi. Kontrola dokumentów i konsekwencje finansowe [08.08.2023]

Od 28 kwietnia obowiązują nowe przepisy dotyczące świadectwa energetycznego, które nakładają pewne wymagania na osoby planujące remont, wynajem lub sprzedaż nieruchomości. W niektórych sytuacjach, takich jak wynajem, konieczne jest przedstawienie tego świadectwa. Nieposiadanie go może skutkować surowymi karami finansowymi.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Jeśli zamierzasz wynająć swoje mieszkanie, musisz posiadać aktualne świadectwo energetyczne. Brak tego dokumentu może skutkować nałożeniem grzywny o wartości nawet do 5 tys. zł.

Wymóg posiadania świadectwa energetycznego dotyczy sytuacji, gdy budynek, część budynku lub lokal zostanie:

  1. Sprzedany na podstawie umowy sprzedaży,
  2. Przekazany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  3. Wynajęty.

Szczególnie istotne jest posiadanie świadectwa dla budynków wybudowanych przed 2009 rokiem. W przypadku modernizacji takiego budynku, wymagane jest uzyskanie nowego świadectwa. Brak tego dokumentu może prowadzić do kontroli i nałożenia kar.

Celem wprowadzenia tych regulacji jest dwustronny. Po pierwsze, umożliwiają one najemcom lub nabywcom uzyskanie informacji na temat przyszłych kosztów zużycia energii. Po drugie, mają na celu zwiększenie świadomości energetycznej właścicieli, którzy będą mieli informację na temat faktycznego zużycia energii w swoim mieszkaniu lub domu.

Nie będzie wymagane posiadanie świadectwa energetycznego, jeśli lokal nie jest wynajmowany lub sprzedawany, a jego powierzchnia nie przekracza 70 m2.

Kontrole w zakresie świadectwa energetycznego rozpoczęły się po 28 kwietnia, a częstotliwość tych kontroli zależy od mocy kotła i są wykonywane raz na 2, 3, 4 lub 5 lat.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]