Największy bank w Polsce blokuje te transakcje. Opublikowano komunikat [08.08.2023]

PKO Bank Polski zawiesza operacje transakcyjne z niektórymi krajami i bankami. Ta decyzja nie jest unikalna i jest podejmowana także przez inne instytucje finansowe. Okazało się też, że sankcje przynoszą efekty.

Fot. Kraków w Pigułce

Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem, PKO BP wprowadził ograniczenia na transakcje przychodzące i wychodzące, przeprowadzane w każdej walucie, związane z bankami rosyjskimi i białoruskimi. Kompletna lista banków objętych tymi środkami jest dostępna na stronie internetowej banku.

Ta decyzja jest odpowiedzią na narastającą presję międzynarodową i sankcje, które nakłaniają globalne instytucje finansowe do podjęcia środków zapobiegawczych.

PKO BP również zauważa możliwe komplikacje w realizacji płatności do banków zlokalizowanych w Rosji, na Białorusi i na Ukrainie. To wskazuje, że transakcje mogą być poddane bardziej szczegółowym kontroli, co może prowadzić do opóźnień, a nawet do odrzucenia transakcji przez banki pośredniczące lub regulujące te działania za granicą.

PKO BP nie jest jedynym, który zdecydował się na takie ograniczenia. Grupa BPS już w listopadzie poprzedniego roku podjęła decyzję o ograniczeniu przelewów. Bank wyjaśnił, że „restrykcje wpłyną na przekazy, które są płatnością za transport towarów objętych sankcjami na terenie Rosji z/do Białorusi, jeśli dostarczone dokumenty wskazują, że handel jest związany z Rosją”. BNP Paribas również zastosował podobne środki w marcu, ograniczając operacje płatnicze z Rosją tylko do banków nie objętych sankcjami. BNP opublikował listę banków, które podlegają tym ograniczeniom. Austriacki Raiffeisen Bank International (RBI) poszedł jeszcze dalej, blokując przelewy nie tylko do Rosji, ale również do 12 innych krajów wspierających ten kraj.

Komunikat PKO BP

PKO BP opublikowało komunikat. W trzech punktach zawarto najważniejsze informacje o nowych regulacjach.

  • Przelewy przychodzące i wychodzące we wszystkich walutach do banków rosyjskich i białoruskich z listy poniżej↓ zostały zablokowane z powodu sankcji
  • Realizacja płatności do pozostałych banków rosyjskich, białoruskich i ukraińskich może być utrudniona z powodu większej liczby mechanizmów kontrolnych lub odrzucenia transakcji przez pośredniczące banki albo zagranicznych regulatorów
  • Nie obsługujemy przelewów przychodzących i wychodzących w RUB z innych banków

Sankcje na Rosję

Te sankcje zostały nałożone Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Wielka Brytania, Japonia i Kanada nałożyły sankcje na sektor bankowy w Rosji. Sankcje obejmują m.in.:

  • Zakaz prowadzenia transakcji z głównymi bankami rosyjskimi, w tym Sbierbank, VTB, Gazprombank i VEB.RF.
  • Zamrożenie majątku tych banków poza Rosją.
  • Zakaz eksportu do Rosji technologii finansowych, w tym systemów płatności i oprogramowania bankowego.
  • Zakaz współpracy z rosyjskim sektorem finansowym.

Eksperci są zgodni

Zgodność ekspertów Eksperci zgadzają się, że sankcje dają oczekiwane rezultaty. Jednak Rosja kontynuuje działalność handlową i szuka nowych rynków zbytu poza Europą, co nie zdołało zrekompensować spadku PKB. Przed wybuchem konfliktu, Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewidywał wzrost PKB Rosji o 3 procent, ale rzeczywistość okazała się inna – gospodarka Rosji jest w stanie recesji, zanotowano spadek o 2 procent. To istotna różnica. Ponadto, Rosja boryka się z największym od 27 lat brakiem pracowników z powodu wojny i sankcji, co jeszcze bardziej osłabia jej gospodarkę.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]